MOC DO SŁUŻENIA

Ewangelia Łukasza 1:41 – A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym.

EWANGELIA ŁUKASZA 1:39-56

Słysząc pozdrowienie Marii, Jan Chrzciciel podskoczył z radości w łonie matki (Ewangelia Łukasza 1:44). Sześciomiesięczny płód doświadcza niepohamowanych emocji, sam z siebie podskoczył z radości i tak naprawdę został napełniony Duchem Świętym.

To nie było przypadkowe, że człowiek, którego Jezus nazwał największym spośród starotestamentowych świętych, był jedynym człowiekiem w Biblii, który został wypełniony Duchem Świętym w łonie matki (Ewangelia Łukasza 7:28).

Boże namaszczenie, które łamie wszelkie jarzmo, to po prostu objawiona obecność i praca Ducha Świętego (Księga Izajasza 10:27). Duch Święty jest tym spośród Bożej Trójcy, który uzdalnia nas do usługi.

Nawet Jezus nie rozpoczął swojej służby, zanim nie został namaszczony Duchem Świętym, a był On bezgrzesznym synem Boga. O ileż bardziej my powinniśmy polegać na mocy Ducha Świętego w naszym codziennym życiu. Bądź dziś świadomy obecności Ducha Świętego w sobie i oczekuj, że On będzie cię nadnaturalnie prowadzić i umacniać.

Jeśli poprosisz, otrzymasz (Ewangelia Łukasza 11:9-13).