CHODŹ W ŚWIETLE

Ewangelia Jana 11:9 – Jezus odpowiedział: Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata.

EWANGELIA JANA 11:9-10

Jezus porównuje Swoją decyzję o powrocie do Judei do człowieka podróżującego w ciągu dnia – podróż za dnia nie gwarantuje wyprawy bez zagrożeń, ale światło pozwala nam dostrzec zagrożenia. W nocy nieuniknione jest to, że się potkniemy. Tak samo chodzenie w świetle Bożych wskazań nie oznacza, że nie będzie problemów, ale alternatywa „robienia po swojemu” (która jest chodzeniem w ciemności) gwarantuje nam tarapaty.

Jezus był posłuszny prowadzeniu Swojego Ojca w kwestii powrotu do Judei. Doskonale dostrzegał, co się wydarzy i miał zamiar chodzić w świetle, które dał Mu Jego Ojciec. Nasze decyzje nie powinny się opierać o to, czy w rezultacie naszych czynów doznamy krzywdy, czy nie, ale musimy rozpoznawać Bożą wolę i wykonywać ją bez względu na cenę.

Błędne mniemanie, że „jeśli jest w tym Bóg, to nie będzie problemów”, jest nie tyle niewłaściwe, co niebezpieczne. Takie myślenie sprawiło, że wielu ludzi wycofało się z tego, co Bóg kazał im zrobić, ponieważ sprawy nie układały się tak, jak oczekiwali. Nasze problemy nie pochodzą od Boga, więc nie powinniśmy się o nie modlić przyjmując je zarazem jako „Boże błogosławieństwo w przebraniu”. Ponadto, kiedy przyjdą próby, nie powinniśmy być nimi wstrząśnięci (1 List Piotra 4:12) i nie powinniśmy pozwalać, aby problemy (lub ich brak) potwierdzały, lub zaprzeczały, jaka jest dla nas Boża wola.

Jezus umarł za każdego z nas. Każdy z nas powinien żyć dla Niego. Oferowanie samych siebie Bogu to nie jest jednorazowe wydarzenie. Musimy codziennie umierać dla naszych własnych pragnień. To powinno być żywe, trwałe oddawanie się Panu.