NASZE SŁOWA SĄ ŻYWE

Ewangelia Marka 11:14 – Wtedy Jezus powiedział do niego: Niech już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A usłyszeli to jego uczniowie.

EWANGELIA MARKA 11:14

Zauważ, że ten werset mówi, że Jezus „odpowiedział” temu drzewu figowemu. Drzewo nie mówiło do Niego werbalnie, ale komunikowało, że ma figi poprzez to, że miało liście. Faktem jest, że drzewo figowe powinno mieć figi w czasie, kiedy widoczne są liście. Właściwie drzewo figowe wydaje zielone figi zanim pojawią się liście i jeśli nie wydało owoców do tego czasu, wtedy nie będzie miało żadnych fig tego roku. To drzewo figowe mówiło o czymś, czego nie miało, nawet jeśli nadal było zbyt wcześnie na figi.

Nie tylko rośliny, ale również inne rzeczy mogą nam coś komunikować. Okoliczności mogą mówić ci, że zawiodłeś. Twoje ciało może mówić ci, że twoja modlitwa nie zadziałała – Pan cię nie uzdrowił itp. Musisz podążać za przykładem Jezusa i odpowiedzieć tym rzeczom pozytywnym wyznaniem twojej wiary.

Co dobrego mogłoby zrobić mówienie do drzewa albo nieożywionego przedmiotu? Bóg stworzył niebiosa, ziemię i wszystko, co jest na ziemi Swoimi słowami (List do Hebrajczyków 11:3). Całe stworzenie zostało stworzone przez słowa i reaguje na słowa. Nasze słowa, kiedy są wypowiedziane w wierze, uwalniają albo życie, albo śmierć (Księga Przysłów 18:21). One również wpływają na ludzi, rzeczy i okoliczności. Poprzez nasze słowa możemy uwolnić moc, która jest w wierze.

Wypowiadanie Bożego Słowa w wierze wprowadza Ducha Świętego do akcji. W Ewangelii Łukasza 4, kiedy Jezus przez czterdzieści dni był kuszony przez diabła, to Słowo Boże, którego użył Jezus, pokonało wroga w Jego pokuszeniu. Musimy korzystać ze Słowa Bożego, umieszczając je w naszych sercach tak, by Duch Święty mógł je użyć we właściwym czasie, abyśmy osiągnęli pełne zwycięstwo.

 Mów do góry w twoim życiu!