09 września

  09 września

WIERZ, ABYŚ PRZYJĄŁ

 Ewangelia 21:19 – I widząc przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I powiedział do niego: Niech się już nigdy nie rodzi z ciebie owoc. I drzewo figowe natychmiast uschło.

 EWANGELIA MATEUSZA 21:18-19

Greckie słowo „natychmiast” oznacza „momentalnie; niezwłocznie; wkrótce”. Jednak uczniowie nie zorientowali się, że drzewo figowe obumarło, aż do następnego dnia. Jeśli drzewo obumarło natychmiast, to dlaczego oni tego nie zauważyli, aż do poranka następnego dnia? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Ewangelii Marka 11:20. Drzewo uschło od korzeni. Drzewo uschło natychmiast, tak jak mówi Słowo Boże, ale to, co stało się z korzeniami, nie było widoczne, aż do następnego poranka.

To jest duchowa lekcja, która ma zastosowanie dla nas, w kwestii przyjmowania rzeczy od Boga. Kiedy prosimy, przyjmujemy, ale może zająć trochę czasu, zanim zobaczymy to w sferze naturalnej. Boża odpowiedź przychodzi zanim oglądamy manifestację tego, w co uwierzyliśmy Panu już wtedy, kiedy się modliliśmy. Tak, jak z tym drzewem figowym, odpowiedź leży pod powierzchnią, dlatego nie „widzimy”, co Bóg robi, dopóki odpowiedź się nie zamanifestuje.

Modlitwa, która spełnia warunki wymienione w Słowie Bożym ma zawsze odpowiedź.

Wiele razy nie dostrzegamy odpowiedzi, ponieważ ona zawsze przychodzi najpierw w sferze duchowej, dopiero potem manifestuje się w sferze fizycznej. Jeśli chwiejemy się w pewności naszej wiary, wtedy usuwamy manifestację odpowiedzi na naszą modlitwę. Ale Bóg odpowiedział. Każdy, kto prosi, otrzymuje.