BÓG PRAGNIE WIARY

Ewangelia Łukasza 2:7 – I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

EWANGELIA ŁUKASZA 2:1-7

Jaki niesamowity opis! Bóg Wszechmocny narodził się z dziewicy i został położony w żłobie w stajni. Kto w ogóle mógłby oczekiwać, że Stwórca wszechświata wkroczy na ziemię w tak pokornym stylu?

Ludzie zawsze dążą do rozgłaszania swej chwały tak głośno jak to tylko możliwe. A tutaj jest ktoś, kto jako jedyny ma chwałę, którą może ogłaszać, a przychodzi pokornie. To nie dlatego, że nie miał mocy, by uczynić inaczej.

Mógł urodzić się w sposób, dzięki któremu całe stworzenie padłoby na kolana w uwielbieniu. Mógł ogłosić swoje narodziny najbardziej wpływowym i sławnym ludziom, a nie podrzędnym pasterzom. Mógł mieć najbardziej luksusowe mieszkanie zamiast stajni. Ale to nie jest droga naszego Boga. Nie wymagałoby to żadnej wiary po stronie ludzi, jeśli Jezus przyszedłby w taki sposób, że Jego boskość byłaby oczywista.

Tak samo jest z nami, Pan mógłby objawić się nam w taki sposób, że nie moglibyśmy Go przeoczyć, jednak to nie zadowoliłoby Go. Bóg pragnie wiary, a „bez wiary zaś nie można podobać się Bogu” (List do Hebrajczyków 11:6).

Sprawmy dziś radość naszemu Niebieskiemu Ojcu i uznajmy Jego obecność w wierze tylko dlatego, że to Jego obietnica (Ewangelia Mateusza 8:20; List do Hebrajczyków 13:5).