BÓG ODPOWIADA NA MODLITWY

Ewangelia Łukasza 18:7 – A Bóg, czy nie pomści [krzywdy] swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka?

EWANGELIA ŁUKASZA 18:1-8

Porównanie Boga do tego niesprawiedliwego sędziego, nie uczy nas tego, że mamy zadręczać Boga, aż Go zmęczymy i wtedy On odpowie pozytywnie na naszą prośbę.

Jezus raczej przeciwstawia Bożą chęć wysłuchania naszych modlitw do niechęci tego niesprawiedliwego sędziego. Ta przypowieść jest pokazaniem kontrastu, a nie odzwierciedleniem.

Nie tylko mamy Boga, który jest sprawiedliwym sędzią, który szybko pomści Swoich wybranych, ale mamy także Jezusa jako naszego Adwokata, który zawsze się za nami wstawia. Mamy jednak przeciwnika (diabła), który nas nieustannie oskarża i źle przedstawia Boga (Sędziego). To sprawia, że ludzie się poddają i nawet nie przedstawiają swojej sytuacji Bogu, ponieważ i tak wątpią, że On da im odpowiedź.

Jezus mówi, że nasz Ojciec nie jest niesprawiedliwym sędzią, którego musimy zmuszać do właściwego postępowania poprzez wywieranie presji. Wielokrotnie bardziej wierzymy w ludzi i ich chęć do zrobienia tego, co właściwe, niż w Boga. Szatan nas zwiódł w kwestii tego, że Bóg jest chętny, by odpowiadać na nasze modlitwy i Jezus przeciwstawia się temu zwiedzeniu poprzez tę przypowieść. Jezus zachęca nas do modlitwy (do proszenia Boga) oraz do nie wątpienia w to, że On wysłucha naszej prośby. Nauczanie, że musimy nachodzić Boga, aż On ulegnie naszej presji, to zła teologia.

Czyny tej wdowy były chwalebne. Ona wiedziała, co jest właściwe i odmówiła odpowiedzi w formie „nie”. Skoro możemy być tacy pewni i zdeterminowani mając do czynienia z niesprawiedliwymi ludźmi, o ile bardziej powinniśmy być wytrwali (bez względu na diabelskie opóźnienia), kiedy mamy do czynienia z naszym wiernym Ojcem? Możesz Mu zaufać, że On dla ciebie zadziała.