POZBĄDŹ SIĘ STRACHU

Ewangelia Łukasza 8:50 – Ale Jezus, słysząc to, odezwał się do niego: Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona.

EWANGELIA MATEUSZA 9:23-31; EWANGELIA MARKA 5:35-43; EWANGELIA ŁUKASZA 8:49-56

Jezus powiedział Jairowi „tylko wierz” wskazując na to, że wiara i strach mogą w nas działać w tym samym momencie. Z tego samego powodu Jakub nam mówi, żebyśmy nie mieli „rozdwojonego umysłu” ani nie byli chwiejni (List Jakuba 1:5-8). Strach zaneguje wiarę. Możemy mieć w tym samym czasie myśli wiary i myśli niewiary.

Wiara i strach to przeciwstawne siły. Strach to tak naprawdę wiara na wstecznym biegu. Strach to wierzenie czemuś lub komuś innemu poza Bogiem. Dlatego strach czyni nas poddanymi Szatana i jego śmierci, tak samo jak wiara sprawia, że odbieramy od Boga wszystko, co ma On nam do zaoferowania. Dlatego Jezus powiedział Jairowi: „Nie bój się”. Strach Jaira mógł przypieczętować śmierć jego córki.

Zamiast budować olbrzymią wiarę, aby przezwyciężyć nasze obawy i niewiarę, łatwiej jest usunąć obawy odcinając się od ich źródła. Wtedy nasza zwykła, „dziecięca” wiara wykona zadanie. Nie potrzebujemy wielkiej wiary, ale czystej wiary.

Skąd pochodzi strach? W 2 Liście do Tymoteusza 1:7 czytamy: „Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu”. Strach nie pochodzi od Boga. Strach jest w stanie do nas dotrzeć, ponieważ odwracamy naszą uwagę od Jezusa i skupiamy ją na naszej sytuacji.

Strach czy zwątpienie nie mogą „ot tak” z nami wygrać. Musimy je do siebie dopuścić. Tak samo, jak wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego, strach przychodzi przez słuchanie lub oglądanie czegoś sprzecznego ze Słowem Bożym. Nie bylibyśmy kuszeni strachem czy zwątpieniem, gdybyśmy nie brali pod uwagę rzeczy, których Szatan używa, aby nam usłużyć strachem lub zwątpieniem.

Szatan próbuje rozproszyć naszą uwagę myśleniem o naszych problemach. Żaden problem nie jest zbyt wielki dla Boga. Powinniśmy zrzucać nasze troski i problemy na Boga, i trzymać nasz wzrok na Jezusie, na Słowie.