Dobra WiadomośćCzy wiesz, że w Biblii jest więcej napisane odnośnie finansów niż o niebie i piekle, modlitwie i wierze? Jezus nauczał więcej na ten temat niż jakikolwiek inny,więc jest to oczywiste, że zarządzanie pieniędzmi jest bardzo ważne dla Boga.

Kiedy nauczam o uzdrawianiu nie robię tego po to żebym ja był uzdrowiony. Ja już chodzę w Bożym zdrowiu. Podobnie, kiedy uczę na temat finansowego szafarstwa, nie robię tego dla mojej korzyści finansowej, ale dla twojej. Jamie i ja kochamy cię i chcemy, żebyś chodził w łasce Bożej pełny wiary, zdrowia i dobrobytu. Finansowe szafarstwo jest prawdopodobnie jednym z najbardziej niezrozumiałych tematów w Biblii, chociaż jest jednym z najważniejszych.

Jezus powiedział w Ew. Łukasza 16:10-11:
‘’Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny, a kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy, i w wielkim jest niesprawiedliwy. (11) Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy to, co prawdziwe?”

Innymi słowy, jeśli nie możesz poradzić sobie z finansami i stać się wierny w tej kwestii, nie można ci zaufać z niczym innym. Finanse to tylko początek. Wielu ludzi uważa, że pieniądze, które mają należą do nich. W końcu je zarobili. Z trudem zaoszczędzili. Może musieli pracować na dwóch etatach, aby związać koniec z końcem. Oni to zarobili, więc pieniądze należą do nich. Czy to nie jest słuszne?

Nie! To jest błędne. Być może masz konto bankowe, samochód lub dom zapisany na twoje imię. Bóg jednak jest tym, który sprawił, że to posiadasz. Pierwszym krokiem wzrostu w kierunku błogosławieństwa finansowego jest zrozumienie, że Bóg jest twoim źródłem. On dał ci twoje życie, oddech, talenty i twoje zdolności.

Księga Powtórzonego Prawa w wersecie 8:18 mówi:
‘’Ale pamiętaj PANA, swego Boga, gdyż to On daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić Swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje.’’

Kiedy zrozumiemy, że Bóg jest źródłem naszych błogosławieństw, to łatwo jest nam przyjąć to, że jesteśmy tylko szafarzami wszystkiego co On nam daje. Jedną z definicji słowa ‘’szafarz’’ jest osoba, która zarządza sprawami innej osoby. Kiedy zaczniemy myśleć jak zarządcy, to wtedy całkowicie zmienimy sposób w jaki podchodzimy do pieniędzy.
Abraham jest doskonałym przykładem osoby, która w ten sposób myślała. On całkowicie zrozumiał i wiedział kto jest jego źródłem i dzięki temu, Bóg go obficie błogosławił.

Księga Rodzaju 12:1-3 mówi:
1) I PAN powiedział do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny, i z domu twego ojca do ziemi, którą ci pokażę. (2) A uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię, i będziesz błogosławieństwem. (3) I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.”

Wiele można powiedzieć o tym fragmencie, ale chcę podkreślić, że Boże błogosławieństwo nie było uzależnione od tego, czy Abraham na nie zasłużył i niezależne od jego uczynków. To łaska Boża, sprawiała, że on prosperował w swoim życiu. Czy zdajesz sobie sprawę, że tu chodzi o Bożą łaskę?

Ja nie sugeruję, że możesz siedzieć przed telewizorem i spodziewać się, że Bóg ci wpłaci pieniądze do banku. W 2 Liście do Tesaloniczan 3:10, Biblia mówi, że jeśli nie pracujesz to i nie jesz. Ale musisz zrozumieć, że nawet jeśli pracujesz, to jest to łaska Boża i Jego błogosławieństwo, które przynoszą wzrost.

To wszystko się zaczyna od zrozumienia, że jesteś szafarzem.
Jeśli będziesz ufał Bogu ze swoimi finansami, On zadba o ciebie o wiele lepiej niż ty jesteś w stanie sam to zrobić.

Kochamy cię,

Andrew i Jamie Wommack