Moc partnerstwa

W zeszłym miesiącu w moim programie telewizyjnym Prawda Ewangelii (Gospel Truth) zacząłem uczyć o szafarstwie. Udostępniłem moje nauczanie Finansowe Szafarstwo jako darmowy prezent, ale jeśli nie skorzystałeś z niego, to proszę, skorzystaj dzisiaj. Ono jest potężne.

Mój newsletter z zeszłego miesiąca mówił o moim pragnieniu i wierze, że Charis Bible College (w USA) będzie całkowicie „wolne od długów w 2023 roku”. To oczywiste, że twoje partnerstwo przynosi korzyści szkole Charis, ale kończąc w tym miesiącu nauczanie Finansowe Szafarstwo w telewizji (które już wkrótce będzie dostępne w j. polskim), chcę wyjaśnić, w jaki sposób partnerstwo przynosi korzyści tobie. I chcę ci udostępnić specjalną serię dwóch wykładów (mp3) jako nasz prezent, który nie był oferowany w telewizji. Seria ta nosi tytuł “Moc Partnerstwa.”

Pismo Święte mówi w Ks. Przysłów 18:16 – Dar człowieka toruje mu drogę i prowadzi go przed wielkich.

Ludzie często interpretują słowo „dar” odnosząc je do naszych talentów lub zdolności. Ale Ks. Przysłów 19:6 mówi: Liczni schlebiają możnemu, każdy jest przyjacielem człowieka, który daje prezenty [Biblia Ekumeniczna]. To samo hebrajskie słowo jest tutaj tłumaczone jako „prezenty” i wyraźnie odnosi się do czegoś o wartości pieniężnej.

Tak więc Ks. Przysłów 18:16 nie mówi o obdarowaniu lub namaszczeniu, jakby to one robiły nam miejsce i przyprowadzały nas przed wielkich ludzi. Ona mówi o prezencie monetarnym; dajemy coś namacalnego i to nas promuje.

Dla wielu ludzi jest to gorszące, ponieważ często postrzegamy to tylko w negatywnym świetle. Każdy powinien nienawidzić przekupstwa i korupcji, którą ono powoduje. Pismo Święte uczy przeciwko temu (Ks. Przysłów 15:27; Ks. Wyjścia 18:21; 1 List do Tymoteusza 3:3, 8; List do Tytusa 1:7 oraz 1 List Piotra 5:2).

Ale prezenty mogą być również wykorzystane w pozytywny sposób. Ten sam studolarowy banknot, który mógłby przekupić daną osobę, mógłby zostać użyty, by ją pobłogosławić i okazać jej Bożą miłość. Pieniądze nie są moralne ani niemoralne. To intencja serca osoby dającej pieniądze zamienia je w jedno lub w drugie.

Weźmy za przykład królową Saby. 1 Ks. Królewska 10: 1-13 opowiada historię jej przybycia do Salomona, aby wypróbować go trudnymi pytaniami. Słyszała o jego sławie w swoim kraju i chciała sama zobaczyć, czy te historie są prawdziwe. Doszła do wniosku, że jego mądrość i bogactwa były o wiele większe, niż jej powiedziano.

Rozważ to: mądrość Salomona była większa niż wszystkich mędrców jego czasów i wszyscy szukali u niego audiencji, by skorzystać z jego mądrości (1 Ks. Królewska 4:30-31). Jak zdobyć audiencję u kogoś, kogo cały świat chce zobaczyć? Używasz daru, tak jak mówi Ks. Przysłów 18:16, aby postawił cię przed wielkimi ludźmi.

1 Ks. Królewska 10:2 mówi, że królowa Saby przybyła z wielką karawaną i werset 10 mówi: Następnie dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i bardzo wiele wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy więcej nie przyniesiono tyle wonności, ile królowi Salomonowi dała królowa Saby.

Notatka z mojego cyfrowego komentarza biblijnego Living Commentary do 1 Ks. Królewskiej 10:10 pokazuje, że 120 talentów złota to równowartość 144 960 uncji złota. Przy dzisiejszej cenie około 1 900 dolarów za uncję, wychodzi nam około 275 424 000 dolarów. Dała też ogromną ilość przypraw i kamieni szlachetnych. Dzięki temu znalazła się na przedzie kolejki. Jej dar zrobił dla niej miejsce i postawił ją przed największym człowiekiem tamtych czasów. To jest pozytywne wykorzystanie prezentu.

Kiedy dajesz na Ewangelię z właściwym motywem serca szafarza, zyskujesz dostęp do namaszczenia i korzyści, które przychodzą do danej służby. Stajesz się jej partnerem.

Właśnie to Paweł opisał w swoim Liście do Filipian. Filipianie byli jego partnerami. To właśnie oznacza greckie słowo koinonia, które zostało przetłumaczone jako „wspólnota” w Liście do Filipian 1:5, które oznacza „partnerstwo”: (dosłownie) uczestnictwo, lub (społeczne) współżycie, lub dobroczynność (pieniężna)” (Konkordancja Stronga).

Paweł napisał ten list do swoich partnerów, gdzie wiele z jego stwierdzeń i obietnic było zależnych od ich partnerstwa. List do Filipian 1:6 mówi: Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Paweł był przekonany, że Bóg dokończy dobre dzieło, które w nich rozpoczął, ponieważ byli partnerami.

Zapewniam cię, że Pan chce kontynuować i dokończyć Swoje dzieło w każdym wierzącym, ale nie dzieje się to automatycznie. Musimy współpracować, a partnerstwo jest jednym ze sposobów, w jaki to robimy.

W Liście do Filipian 4:19 Paweł powiedział: Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. To także zostało napisane do partnerów Pawła. Kontekst (List do Filipian 4:15-16) pokazuje, że Filipianie byli jedynymi, którzy wspierali Pawła po tym, jak opuścił ich okolicę. Dawali mu nawet wtedy, gdy był w więzieniu w Rzymie (List do Filipian 4:10 i 14). Przypuszcza się, że to właśnie oni umożliwili mu płacenie czynszu za dom, który wynajmował w Rzymie (Dzieje Apostolskie 28:30).

Tak więc, obietnica Boga, że będzie zaopatrywał ich potrzeby zgodnie ze Swoim bogactwem w chwale, została dana partnerom Pawła.

Partnerstwo zawiera w sobie Boże połączenie, które czyni różnicę w życiu i finansach partnera. Aby Pan mógł zaspokoić potrzeby Kościoła lub służby, która głosi Ewangelię, musi On najpierw doprowadzić do prosperowania partnerów tych służb. W ten sposób Pan ustanowił Swoje Królestwo. Nie możemy głosić, jeśli nie zostaniemy wysłani (List do Rzymian 10:15).
Zachęcam do zapoznania się z tą dwuczęściową serią (mp3) pt.: Moc Partnerstwa. Jeśli chciałbyś otrzymać dostęp do nauczania Moc Partnerstwa bez żadnych zobowiązań, odwiedź naszą stronę internetową AWMPOLSKA.COM/POP, aby otrzymać dostęp już dziś. Istnieje wiele miejsc, w których możesz być partnerem, pomagając w rozpowszechnianiu Ewangelii, ale służba Andrew Wommacka Ministries i Charis Bible College to dwa wspaniałe miejsca, których Pan używa.

Jeśli chcesz zostać na-szym partnerem, odwiedź AWMPOLSKA.com/darowizna/ i wypełnij for-mularz. Wiem, że będziesz błogosławiony będąc na-szym partnerem.

Kochamy cię,

Andrew & Jamie