ODDZIELANIE KĄKOLU OD PSZENICY

Ewangelia Jana 6:61 – Ale Jezus świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich: To was obraża?

EWANGELIA JANA 6:60-69

Ten werset, podobnie jak wersety w Ewangelii Mateusza 15:12, ukazuje, że ludzie będą urażeni przez Dobrą Nowinę. Jednak, na ile to możliwe, musimy upewnić się, że to nie my jesteśmy obraźliwi. Nie możemy łudzić się, że każdy przyjmie Ewangelię, nawet jeśli jej prawda jest poprawnie prezentowana. Wiemy, że Jezus reprezentował Ojca doskonale, a mimo to większość ludzi odrzuciła Jego przesłanie.

W tych dwóch sytuacjach Jezus miał świadomość, że obraził słuchaczy. Nie przeprosił za to i nie starał się pójść na ustępstwa, żeby uzyskać ich aprobatę. Zamiast tego, stał się bardziej dosadny. To wyraźne przesłanie o oddaniu jest nie tylko korzystne dla tych, którzy je przyjmują, ale pełni podwójną funkcję, ponieważ ujawnia „kąkol pośród pszenicy”.

Ważne, aby sobie uświadomić, że „synowie Złego” znajdują się pośród prawdziwych wierzących. Powinniśmy być bardzo ostrożni ustanawiając kogokolwiek w pozycji autorytetu tylko dlatego, że określa się chrześcijaninem (1 List do Tymoteusza 3:10). Naszą najlepszą obroną jest głoszenie Bożego Słowa bez „rozwadniania ” go. Fałszywi bracia nie zniosą zdrowej nauki (2 List do Tymoteusza 4:3). Odejdą, kiedy Słowo, które jest ostrzejsze niż miecz obosieczny, zacznie wyjawiać myśli i intencje ich serc. Mimo to, aż do końca tego świata,  pozostaną w Kościele tacy, którzy są zwiedzeni i nieświadomi tego, że nie są nowonarodzeni.

Tak długo, jak Jezus był na świecie w swoim fizycznym ciele, oświetlał drogę do Ojca. Teraz świeci przez nasze życie. Naszą odpowiedzialnością jest bycie świadkiem. Przeznaczeniem światła jest rozproszenie ciemności. „Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi…” (Ewangelia Mateusza 5:16).