15 maja

15 maja

PRZYJĘCIE CHRYSTUSA

Ewangelia Jana 6:56 – Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim.

EWANGELIA JANA 6:47-59

Wielu myślało, że Jezus mówi o kanibalizmie, ale On mówił o duchowym człowieku. Tak jak ciało człowieka otrzymuje życie z pożywienia, które przyjmuje, tak duchowy człowiek otrzymuje życie, jeśli pokrzepia się Jezusem, który jest Życiem ludzi (Ewangelia Jana 1:4; 10:10; 14:6)  lub „Chlebem życia”. Podobnie, jak życie korzenia zależy od ziemi czy gałęzi od winorośli albo ryby od morza, tak prawdziwe życie wierzącego opiera się na byciu w jedności z Chrystusem.

Biblia pokazuje zbawienie jako doświadczenie zmieniające życie. Zmiana to jedna z wyróżniających cech prawdziwego wierzącego. Jednak niezrozumienie tego, że zmiana najpierw ma miejsce w duchu, a potem odzwierciedla się w wypływających z niego myśli i czynów proporcjonalnie do tego, jak bardzo odnowimy nasze umysły, spowodowało wiele zamieszania. Ta zmiana musi zajść w naszym nowonarodzonym duchu. Dlaczego? Jeśli miałeś nadwagę zanim zostałeś zbawiony, będziesz ją miał po tym, jak przyjmiesz zbawienie, chyba, że rozpoczniesz kurację odchudzającą. Twoje ciało nie zmienia się natychmiast. Również twoja duszewna czy umysłowa sfera nie zmienia się nagle. Tak jak myślałeś o niektórych sprawach przed przyjęciem zbawienia, tak samo będziesz myślał i po, dopóki nie zaczniesz odnawiać swojego umysłu. Jedyna część ciebie, jaka pozostała, to twój duch. To właśnie twój duch zmienia się natychmiast podczas zbawienia. Jest teraz doskonały (List do Hebrajczyków 12:23). Nie może zgrzeszyć (1 List Jana 3:9). Wszystko, cokolwiek jest prawdziwe w Jezusie, jest teraz prawdziwe w naszym nowonarodzonym duchu. Twoje duchowe zbawienie jest ukończone. Podczas zbawienia otrzymujesz tego samego ducha, którego będziesz mieć całą wieczność. Nie będzie musiał ponownie zmieniać się albo znów zostać oczyszczonym. Twój duch został zapieczętowany przez Ducha Świętego (List do Efezjan 1:13) i dlatego jest uświęcony i udoskonalony na zawsze (List do Hebrajczyków 10:10; 12:23). Jezus żyje w duchu wierzącego. Wszystko czym On jest, będzie dostępne dla ciebie, jeśli będziesz polegać na Nim, a nie na swoich możliwościach.