MUSIMY PRZYJĄĆ

Ewangelia Łukasza 13:16 – A ta córka Abrahama, którą szatan związał już osiemnaście lat, czyż nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień szabatu?

EWANGELIA ŁUKASZA 13:10-17

Choroba tej kobiety była dziełem szatana nie dziełem Boga. Jezus powiedział, że to ją wiązało, a nie, że ją to błogosławiło od osiemnastu lat. Nauczanie, które mówi, że choroba jest tak naprawdę szczęściem w nieszczęściu, ponieważ Pan pracuje nad Swoim planem w czyimś życiu, nie występuje w Piśmie Świętym. Dzieje Apostolskie 10:38 mówią: „Jezus przyszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła”, a nie „uciskani przez Boga”.

Istnieje 17 przypadków w Ewangelii, gdy Jezus uzdrowił wszystkich chorych, którzy byli obecni. Jest jeszcze 47 innych przypadków, gdy On uzdrawiał jedną lub dwie osoby na raz.

Nigdzie nie znajdziemy Jezusa odmawiającego uzdrowienia komukolwiek. Jezus powiedział, że nie mógł zrobić nic sam od Siebie, ale robił tylko to, co widział, że Ojciec czyni. Jego działania są wystarczającym dowodem na to, że zawsze Bożą wolą jest uzdrawiać!

Jezus zapewnił fizyczne uzdrowienie, jak i odpuszczenie grzechów. Samo słowo „zbawić” (z greckiego „sozo”) jest tłumaczone jako „uczynić całością” w odniesieniu do uzdrowienia fizycznego w Ewangelii Mateusza 9:22, Ewangelii Marka 5:34 i Ewangelii Łukasza 8:48. List Jakuba 5:15 mówi: „modlitwa wiary uzdrowi (z greckiego „sozo”) chorego”. Wiele fragmentów Pisma mówi o uzdrowieniu naszych ciał w połączeniu z odpuszczeniem naszych grzechów.

Uzdrowienie jest częścią naszego zbawienia tak samo, jak odpuszczenie naszych grzechów.

To jest Bożą wolą, aby nikt nie zginął, ale wielu ginie z powodu ich niewiary. Podobnie, wolą Bożą jest to, abyśmy wszyscy byli zdrowi, ale nie wszyscy są uzdrowieni z powodu niezdolności, by w to uwierzyć. Błędem jest założenie, że cokolwiek Bóg zechce, to automatycznie się to stanie. Mamy swój udział w otrzymywaniu od Boga. Uwierz Jego Słowu dziś!