POMAGAJCIE SOBIE WZAJEMNIE W NOSZENIU BRZEMION

Ewangelia Łukasza 19:23 – Dlaczego więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, abym po powrocie odebrał je z zyskiem?

EWANGELIA ŁUKASZA 19:23

Grecie słowo przetłumaczone tutaj jako „zysk”, oznacza w głównej mierze „zrodzić, urodzić lub potomstwo”. Zostało ono użyte jako metafora, aby opisać zysk osoby dającej pożyczkę.

Prawo Mojżesza próbuje chronić i pożyczającego i biorącego pożyczkę. W Izraelu pożyczanie i udzielanie pożyczki nie było dla wielkich, komercyjnych przedsiębiorstw, ale odbywało się po to, aby pomóc biednym i potrzebującym, którym brakowało na zaspokojenie codziennych potrzeb. Osoba pożyczająca miała wtedy okazję pomóc biednemu w potrzebie. Był to akt miłości, w którym osoba udzielająca pożyczki podnosiła brzemię swojego bliźniego Izraelity w czasie jego kryzysu i nie mogła ona naliczać mu odsetek. Aby zdjąć z biednego ciężar, dług był umarzany co siedem lat, a jego własność była mu oddawana w roku jubileuszowym.

Wydaje się, że w Nowym Testamencie praktyka pożyczania pieniędzy na odsetki była przyjętą, normalną procedurą biznesową. Chociaż Jezus nigdy nie potępił bezpośrednio czerpania zysku z odsetek, był surowy względem posiadania niewłaściwych postaw względem bogactw, uciskania ubogich, tak samo jak to robił Sary Testament. Zasada zarabiania pieniędzy na czyimś nieszczęściu nie jest nazbyt pobożnym sposobem na prowadzenie interesów. W tym przypadku zezwolono na nią, a nawet zachęcano do niej, ale V Księga Mojżeszowa 23:19-20 mówi bardzo wyraźnie, że odsetki nigdy nie miały być naliczane Izraelicie przez Izraelitę. Dzisiaj równałoby się to z niepożyczaniem pieniędzy w celu uzyskania odsetek bliźniemu chrześcijaninowi. Branie pożyczki nie jest w Piśmie Świętym potępione, chyba że zinterpretujesz List do Rzymian 13:8 w kategorii pożyczania. Jednakże Pismo Święte mówi, że branie pożyczki nie jest tym, co Bóg ma najlepszego. V Księga Mojżeszowa 28:12 wymienia brak potrzeby brania pożyczki jako błogosławieństwo, natomiast V Księga Mojżeszowa 28:44 wymienia branie pożyczki jako przekleństwo Prawa. Księga Przysłów 22:7 – „Bogaty panuje nad ubogimi, a ten, co pożycza, jest sługą tego, który mu pożycza”.