28 sierpnia

  28 sierpnia

BĄDŹ WIERNY W MAŁYM

Ewangelia Łukasza 19:12-13: Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić. (13) A przywoławszy dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć grzywien i powiedział do nich: Obracajcie [nimi], aż wrócę.

EWANGELIA ŁUKASZA 19:11-27

Głównym celem tej przypowieści jest pokazanie, że po tym, jak Jezus odejdzie, minie długi czas zanim Jezus powróci, aby wypełnić proroctwo o fizycznym królestwie na ziemi.

Słudzy szlachcica zostali wezwani, aby zdać sprawę z tego, co zrobili pieniędzmi ich pana, które zostały im powierzone. Słudzy dostali rozkaz: „Obracajcie nimi, aż wrócę”. Ci słudzy reprezentują naśladowców Jezusa. Jednakże bycie naśladowcą Jezusa, to coś więcej niż samo nieodrzucenie Go. To jest czynne zobowiązanie się do służenia Mu. Jeden z dziesięciu sług służył samemu sobie, a nie swojemu panu. Nic nie zrobił z tym, co jego pan mu dał. Niegodziwemu słudze odebrano to, co posiadał i zostało to dane temu słudze, który mądrze rozporządzał pieniędzmi swojego pana.

To pokazuje, że Pan ma względem nas oczekiwania. Jest to wyraźnie widoczne w przypowieściach o Królestwie, których nauczał Jezus. Prawie w każdej przypowieści oczekuje się wzrostu i pomnożenia. Sługa, który nie zrobił nic z tym, co jego pan mu dał, reprezentuje wierzącego, który nigdy nie wzrasta lub nie wnosi pomnożenia do Bożego Królestwa.

Czego nie miał ten niegodziwy sługa, w wyniku czego jego pan odebrał pieniądze, które mu wcześniej powierzył? Nie chodzi o fizyczne pieniądze, które otrzymał. On zawinął je w chustę i wciąż je posiadał. To, czego nie miał, a co miał inny sługa i co sprawiło, że otrzymał on grzywnę tamtego, była wierność. Tym, którzy okazują się wierni w tym, co Bóg im powierzył, zostanie powierzone więcej, a tym, którzy marnują to, co Bóg im dał, zostanie to odebrane i będzie to przekazane innym. Używaj mądrze tego, co Bóg ci dał.