MOC SŁOWA BOŻEGO

Ewangelia Łukasza 8:11 – A takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże.

EWANGELIA ŁUKASZA 8:11-15

Poprzez czytanie Słowa Bożego i oświecenie Ducha Świętego poznajemy Chrystusa w Jego pełni. Jak wielki to przywilej posiadać Słowo Boże we własnym języku. Sześćset lat temu nie było żadnego tłumaczenia Biblii w języku angielskim. Dzięki wysiłkom Johna Wycliffe’a (1384 r.) oraz Williama Tyndale’a (1523 r.) możemy dzisiaj czytać i rozumieć pisma apostołów. Ludzie oddawali swoje życie, aby przynieść nam Słowo Boże. Powinniśmy korzystać z tak wspaniałego przywileju.

Część duchowej zbroi znana pod nazwą „miecz Ducha” to jedyna część, która może ciąć, ranić i robić krzywdę diabłu, naszemu wrogowi. Twoja leżąca na stoliku Biblia nie sprawia, że wróg ucieka, dokonuje tego Słowo Boże ukryte w twoim sercu, aktywowane mocą Ducha Świętego i wypowiedziane w odpowiedniej sytuacji. To przypomina słowa Jezusa wypowiedziane w Ewangelii Jana 6:63 – „Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem”. Słowo samo w sobie nie uwalnia nas. Uwalnia nas Słowo Boże, które znamy i wypowiadamy (Ewangelia Jana 8:32).

Dlaczego Słowo Boże jest tak efektywne? Ponieważ jest to SŁOWO Boga. Ono ma autorytet, ponieważ jest to naprawdę SŁOWO Boga. Słowo Boże przewyższa wszelki autorytet kościoła, rozumu, intelektu czy nawet samego Szatana.

Duch Święty posługuje się Słowem Bożym, kiedy jest ono wypowiadane w wierze. Wypowiadanie Słowa Bożego w wierze sprawia, że Duch Święty zaczyna działać. Słowo Boże sprawiło, że Jezus pokonał nim wroga, kiedy był kuszony przez czterdzieści dni na pustyni. Jezus nieustannie odpierał pokusę cytując Słowo Boże, rozpoczynając od słów „Napisano”. Tak samo żołnierz, którym jest chrześcijanin, musi uzbroić się w Słowo Boże, umieszczając je w swoim sercu, aby Duch Święty mógł je przynieść w odpowiednim czasie zapewniając nam zupełne zwycięstwo. Ono jest twoje!