Już to masz! – odc.18/30

13 lipca  

ŚWIĘTOŚĆ JEST OWOCEM

Ewangelia Łukasza 11:42 – Ale biada wam, faryzeusze, bo dajecie dziesięcinę z mięty, ruty i z każdego ziela, lecz opuszczacie sąd i miłość Boga. To należało czynić i tamtego nie opuszczać.

EWANGELIA ŁUKASZA 11:42-44

Kiedy Jezus powiedział: ,,I tamtego nie opuszczać”, to jest to oczywiste, że On nie polemizował z robieniem tego, co jest słuszne. Słowo Boże podkreśla świętość w naszych działaniach. Błąd faryzeuszy, za który Jezus ich zganił, był taki, że oni uważali, że to ich działania mogą przynosić właściwą relację z Bogiem. Ale właściwa relacja z Bogiem może przyjść tylko poprzez uniżenie się i pokładanie wiary w Zbawicielu, którym jest Jezus. Bóg oczyszcza nasze serca z łaski przez wiarę (List do Efezjan 2: 8), a następnie mamy nasz owoc ku świętości (List do Rzymian 6:22). Świętość jest owocem, a nie korzeniem zbawienia.

W podobnym przykładzie, znalezionym w Ewangelii Mateusza 23:26, Jezus powiedział do faryzeuszy: „Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka i misy, aby i to, co jest na zewnątrz, było czyste”. Prawdziwe chrześcijaństwo pochodzi od wewnątrz i wychodzi na zewnątrz. Dobre serce zmieni czyny człowieka, ale działania człowieka nie mogą zmienić jego serca.

Jedną z ulubionych doktryn religii jest to, że jeśli tylko zachowujesz się dobrze, to będziesz w porządku. Nic nie może być dalszego od prawdy. Musisz się narodzić na nowo. A jeśli narodzisz się na nowo, to świętość będzie produktem ubocznym, a nie sposobem na relację z Bogiem.

To jest sercem Ewangelii. Każda z wielkich religii świata ma standardy moralne, które narzuca, lecz tylko chrześcijaństwo oferuje zbawienie przez Zbawiciela. Przedstawianie pozyskiwania świętości w każdy inny sposób, niż w wyniku zbawienia, jest zaprzeczeniem Jezusa jako naszego Zbawiciela i umieszcza ciężar zbawienia na nas. Niewłaściwy nacisk na osiągnięcie świętości albo zbawienia poprzez własne czyny, może potępić każdą osobę. Musimy zaufać całkowicie Jezusowi.

Zapisz się na newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody”