Lepszy sposób modlitwy

Uważam, że modlitwa jest prawdopodobnie jedną z najbardziej nadużywanych i niewłaściwie wykorzystywanych rzeczy w życiu chrześcijańskim.

Widziałem ludzi reagujących w różny sposób w związku z pandemią koronawirusa przetaczającą się po świecie. Wielu z nich panikuje, ale są tacy, którzy szukają Pana, czego by nie robili w innych czasach. Słuchałem ludzi wypowiadających się na temat tego problemu a nawet chrześcijan, którzy modlą się i proszą Boga o ochronę.

Ale wiele z modlitw, które słyszałem, nie jest robionych w najbardziej efektywny sposób. Nie próbuję krytykować ludzi, ale często modlą się z desperacji; modlą się ze strachu. Nie biorą swojego autorytetu i nie używają go. Większość ludzi wierzy, że tak długo jak się modlisz, wszystko jest w porządku. To nieprawda. Istnieje dobry i zły sposób modlitwy.

W Ewangelii Mateusza 6, która powszechnie nazywana jest Kazaniem na Górze, zwróć uwagę na to, co powiedział Jezus, gdy zaczął mówić o modlitwie.

A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.

Ewangelia Mateusza 6:5 – pogrubienie moje

Jezus czuł, że jest to na tyle ważne, aby uczyć swoich uczniów, czego nie powinni robić podczas modlitwy. Modlitwa nie jest okazją do poinformowania „biednego, źle poinformowanego Boga” o tym, jak zła jest twoja sytuacja. Czasami wydaje się, że ludzie myślą, iż Bóg ma milion osób, które proszą Go o różne rzeczy i że ma tak wiele próśb, że ich prośba musi trafić na samą górę stosu. W Ewangelii Mateusza 6, Jezus mówi dalej:

Nie bądźcie do nich podobni [do pogan], gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie.

Ewangelia Mateusza 6:8 – nawias dodany

Wiele z tego, co ludzie dzisiaj robią, to nic innego jak modlitwa ze strachu. Myślą, że jeśli zaczynają od “Nasz niebiański Ojcze”, a potem kończą na “W imię Jezusa” i mówią w międzyczasie czego chcą, to zmówili modlitwę. Nie. W tym jest wiele niewiary. Jest dużo strachu. Ale zgodnie z Psalmem 91:5, nie musimy bać się strachu nocnego, czyli śmiertelnej plagi. Psalm 91:10 mówi dalej, że nie spotka nas żadne zło i żadna plaga nie zbliży się do naszego mieszkania.

Mówię ci, że jest dobry i zły sposób modlitwy, a wielu ludzi nie modli się we właściwy sposób. Na przykład, ludzie mówią Bogu, że są przerażeni i przygnębieni z powodu obecnej sytuacji i proszą Go, aby dał im radość, pokój i ochronę. Ale Psalm 91:1 mówi:

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie.

A Psalm 16:11 mówi:

Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki.

Więc jeśli nie masz pokoju, ochrony, pełni radości i przyjemności na zawsze, to dlatego że nie jesteś w obecności Boga. Bóg jest zawsze z tobą, ale ty nie zawsze przywłaszczasz sobie to, co On daje.

Kluczową rzeczą w przypadku modlitwy jest to, że wszystkie Boże obietnice dotyczące ochrony muszą być wypowiedziane (Ps. 91:2). Musisz również wierzyć, że On dał ci Swoją moc. Tak więc, zamiast prosić Boga o zrobienie czegoś w sprawie koronaawirusa, musisz uwierzyć, że On dał ci władzę nad wszystkimi chorobami i nad każdym schorzeniem (Mt 10:1 i 8), a następnie zacząć do niej mówić (Ps. 91:2). Na całym świecie są miliony ludzi, którzy modlą się i proszą o Bożą pomoc. Nie rozumieją oni jednak, że Pan Bóg już ją dał.

Kiedy zaczynałem służbę pięćdziesiąt dwa lata temu, co jakiś czas widziałem kilka cudów. Czasami widziałem, jak pojawia się obecność i moc Boga, i widziałem jak niektóre z moich modlitw zostały wysłuchane. (Wiesz, nawet stara ślepa wiewiórka od czasu do czasu znajdzie orzeszka). Ale było ich niewiele i pojawiały się rzadko, kiedy modliłam się w sposób, który jest tradycyjnie nauczany. Jednak Bóg mnie kochał, a ja kochałem Go.

Ale przez te lata szukania Pana nauczyłem się kilku rzeczy. Nauczyłem się lepszego sposobu modlitwy i mam dziś lepsze wyniki niż kiedykolwiek wcześniej. Wierzę, że moje życie modlitewne i moja relacja z Panem jest lepsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Mógłbym powiedzieć o wiele więcej niż mogę zmieścić w tym liście. Dlatego to, czego się nauczyłem, umieściłem w moim nauczaniu pod tytułem Lepszy sposób modlitwy. Nauczanie to sprawiło, że wielu ludzi zostało uwolnionych, w tym mój przyjaciel John Tesh, który został w cudowny sposób uzdrowiony z raka prostaty po tym, jak uchwycił się wersetu z Ewangelii Marka 11:23 i zaczął mówić do swojej góry. Tak wielu innych ludzi mówiło mi, że właśnie to zrewolucjonizowało ich relacje z Panem. Mówili, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jakich kiedykolwiek się nauczyli.

W związku z ostatnim światowym kryzysem, musisz modlić się we właściwy sposób. Zachęcam cię, abyś zdobył moje nauczanie o Lepszym sposobie modlitwy. Książka jest dostępna w języku polskim. Mam również tę książkę w formie audiobooka.

Nie mówię, że jesteś od diabła, jeśli nie modlisz się tak jak ja. Sam robiłem wszystko przeciwko czemu uczę w Lepszym sposobie modlitwy. Ale jeśli to, co robisz, nie działa, weź pod uwagę Lepszy Sposób Modlitwy. Wiem, że to będzie dla ciebie wielką pomocą. Aby zamówić, przejdź na www.zyciesozo.com/sklep.

Kochamy Cię i modlimy się o Ciebie,

Andrew i Jamie