03 lipca

03 lipca  

MOC IMIENIA JEZUS

Ewangelia Łukasza 10:17 – I siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na twoje imię.

EWANGELIA ŁUKASZA 10:17

To moc w imieniu Jezus i wiara apostołów w tę moc sprawiała, że demony stawały się im podległe. Widać to wyraźnie w Dziejach Apostolskich 19:1317  gdzie pewni Żydzi wzywali imienia Jezus, by wyrzucić demony z człowieka. Oni używali imienia Jezus, ale to nie zadziałało, ponieważ oni nie mieli wiary w to imię. 

Ci Żydzi byli wędrowcami, którzy używali zaklęć, aby efektywnie uwalniać ludzi, którzy byli zdemonizowani. Pewien historyk z pierwszego wieku, Józef Flawiusz, napisał o egzorcyzmie, którego był świadkiem w obecności Wespazjana i wielu jego żołnierzy. Egzorcysta wykonywał rytuał pochodzący podobno od króla Salomona, aby dokonać uwolnienia. Nie ma wątpliwości, że ludzkość poprzez całą swoją historię próbowała przeciwstawiać się duchom demonicznym, ale jak pokazuje ten przykład, tylko Jezus i ci, którzy otrzymali Jego życie, osiągają w tym sukces.

Ci, którzy spychają duchy demoniczne do sfery przesądów, tak naprawdę nie wierzą w całe Słowo Boże. Same Ewangelie zawierają ponad 90 odniesień do diabła albo diabłów (demonów).  Apostoł Paweł pisząc do ludzi z Efezu powiedział: ,,Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich” (List do Efezjan 6:12). Diabeł i demony naprawdę istnieją, ale wszyscy wierzący w Jezusa dzielą Jego całkowite zwycięstwo nad nimi.

Imię Jezusa nie jest magiczne. Ono nie działa jak czary. Jak powiedział Piotr, ,,To wiara w Jego imię” (Dzieje Apostolskie 3:16) jest tym, co przynosi rezultaty.