04 lipca

  04 lipca

WOLNOŚĆ OD POKUSZEŃ

Ewangelia Łukasza 10:19 – Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi.

EWANGELIA ŁUKASZA 10:19

Pomimo tego, że to są przykłady Bożej ochrony przed szkodami spowodowanymi przez fizyczne stworzenia, ten fragment Pisma mówi także o autorytecie nad duchową rzeczywistością wroga (tj. Szatanem). Pismo Święte nie mówi, że Szatan nie może zadać żadnej szkody. Pismo obfituje w przykłady i ostrzeżenia przed szkodą wyrządzaną przez wrogą zarówno  pobożnym i niepobożnych (2 List do Koryntian  2:11; 2 List do Tymoteusza  2:26; 1 List Piotra 5:89). Jednakże, on nie może nas skrzywdzić, kiedy chodzimy w wierze w zbawcze dzieło Chrystusa.

Nie ma wyjątkowych pokuszeń. Diabeł lubi, gdy tak myślimy. Jeśli on potrafi nas przekonać, że nikt nas nie rozumie, bo nikt jeszcze nie miał takiego samego problemu jak my, wtedy diabeł będzie mógł nas odizolować i odebrać nam nadzieję. Ale jakiekolwiek pokuszenia, z jakim mamy do czynienia, jest po prostu jakąś wariacją tej samej starej metody. Może ono przyjść w innym rozmiarze pudełka, może być zawinięte w inny papier i może mieć inną kokardkę, ale zawiera to samo. Zrozumienie tej prawdy, zabiera wiele mocy pokuszeniu.

Mimo, że pokuszenie jest powszechne dla całej ludzkości, to nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Bóg jest wierny. Jezus był kuszony w każdym aspekcie tak samo, jak my, a jednak On zwyciężył za każdym razem (List do Hebrajczyków 4:15). Częścią  Jego służby jest udzielenie nam konkretnego wsparcia w pokonywaniu pokuszeń (List do Hebrajczyków 2:1718). Większość z nas doświadczyła chwil, w których myśleliśmy, że nie damy rady się oprzeć już ani minuty dłużej. Byliśmy wtedy albo w błędzie, albo na skraju przełomu. Bóg obiecał nam, że nie pozwoli, abyśmy byli kuszeni ponad nasze siły. Zatem, kiedy nie możesz wytrzymać ani minuty dłużej, wytrzymaj dwie a ta obietnica cię wyratuje.