05 lipca

  05 lipca

SKUP SIĘ NA JEZUSIE

Ewangelia Łukasza 10:20 – Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie.

EWANGELIA ŁUKASZA 10:20

Nigdy nam nie nakazano, że mamy zdobyć doktorat z demonologii. Jednakże, wiele osób usprawiedliwia swoje przesadne skupianie się na Szatanie i na jego sposobach działania. To tak naprawdę wzbudzi demoniczne działanie i stanie się środkiem, którego Szatan użyje przeciwko nam.

Jak powiedział Paweł, nie powinniśmy być ignorantami w kwestii sposobów działania Szatana. Z pewnością powinniśmy wiedzieć, że diabeł i demony istnieją i powinniśmy umieć rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z aktywnością demoniczną. Ale musimy utrzymywać naszą uwagę na Panu. Tak naprawdę wiele osób, które są przesadne w ,,duchowej walce”, spędza każdego dnia więcej czasu zwracając się do diabła, niż mówiąc do Boga. To nie jest w porządku.

Najlepszą obroną przeciwko diabłu jest bycie skupionym na Bogu – wtedy nie dajemy miejsca Szatanowi. Ludzie, którzy są bardzo wrażliwi na obecność diabelską, zazwyczaj robią to kosztem bycia wrażliwym na obecność Bożą. Dawid powiedział: ,,Jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś.” (Psalm 139:8). Za każdym razem, kiedy opresja Szatana jest obecna, Boża obecność także jest obecna (List do Hebrajczyków 13:5)! kwestia kwestią jest tylko to, na czym my się skupimy. Skupienie się na diable jest podstępem diabła.

Nasza całkowita zdolność do prowadzenia życia chrześcijańskiego znajduje się w Chrystusie. To nie jest nasza zdolność, która sprawia, że jesteśmy silni, ale nasza dyspozycyjność dla Chrystusa umożliwia nam oparcie się diabłu.

Paweł powiedział: ,,Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny” (2 List do Koryntian 12:10). Stwierdził on, że kiedy rozpoznał swoją niezdolność i zdał się na Pana, wtedy Boża siła przepłynęła przez niego. Wszystko możemy przez Chrystusa.