06 lipca

  06 lipca

ZBAWIONY Z ŁASKI

Ewangelia Łukasza 10:2829: I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A kto jest moim bliźnim?

EWANGELIA ŁUKASZA 10:28

Tak, jak w przypadku tego znawcy Prawa, duma powoduje, że wielu ludzi opiera się prawdzie usprawiedliwienia przychodzącego przez wiarę w łaskę Boga. Ten uczony w Piśmie kochał siebie i kochał publiczne uznanie dla jego ,,świętych czynów” jakie one mu dawały. On nie był skłonny najpierw kochać Boga, a bliźniego tak, jak siebie samego. Jego zapytanie nie było szczere, ale raczej wymijające, unikające odpowiedzialności. Ten człowiek starał się być usprawiedliwiony w oczach Boga przez własne uczynki. On wiedział, że nie kochał innych, tak jak siebie samego, więc starał się zinterpretować Pismo Święte (III Księga Mojżeszowa 19:18) w taki sposób, żeby było zgodne z jego uczynkami. On chciał zdefiniować ,,bliźniego” jako swoich bliskich przyjaciół, których traktuje dobrze.

Samousprawiedliwienie zawsze produkuje wymówki, podczas gdy opamiętanie się i wiara w Boga skutkuje posłuszeństwem.

Podstawą naszego zbawienia jest łaska – czyli Boża niezasłużona przychylność wobec nas, wyrażona w odkupieńczym dziele Chrystusa Jezusa.

Środkiem Boga, za pomocą którego nas zbawia, jest wiara. Poprzez wiarę akceptujemy Boży darmowy dar zbawienia, który był dostarczony z łaski. Więc jesteśmy zbawieni z łaski poprzez wiarę. Zauważ, że nie jesteśmy zbawieni tylko z łaski. Jesteśmy zbawieni z łaski poprzez wiarę. Wiara daje nam dostęp do Bożej łaski. Bez wiary, Boża łaska jest marnowana, a bez łaski, wiara jest bezsilna. Wiara w Bożą łaskę musi zostać uwolniona, aby otrzymać to, co Bóg dostarczył nam przez Chrystusa.

Podobnie, jak sód i chlorek są trujące każde z osobna, tak łaska lub wiara używane niezależnie od siebie są zabójcze. Ale kiedy zmieszamy sód i chlorek razem w odpowiedni sposób, wtedy otrzymamy sól, którą musimy mieć aby żyć. Podobnie wiara w to, co Bóg już nam zapewnił przez łaskę, jest kluczem do zwycięskiego chrześcijańskiego życia.