07 lipca

  07 lipca

KTO PRZECINA TWOJĄ DROGĘ?

Ewangelia Łukasza 10: 29 – On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A kto jest moim bliźnim?

EWANGELIA ŁUKASZA 10:29

To pytanie: ,,kto jest moim bliźnim?”, może być użyte przez Szatana do zwiedzenia nas na więcej niż jeden sposób. Nie tylko może on zwieść człowieka poprzez myślenie, że wypełnił przykazanie, by kochać swojego bliźniego, jak siebie samego, podczas gdy go nie kocha, ale będzie również starał się zastosować to przykazanie w sposób potępiający tych, którzy starają się je wypełnić poprzez spowodowanie, że będą myśleć, że nie robią wystarczająco dużo.

Nie możemy zaspokoić potrzeby każdego człowieka na świecie. Jezus tego nie nauczał. Ten zraniony człowiek z przypowieści Jezusa znalazł się bezpośrednio na ścieżce trzech osób. Kapłan i Lewita przeszli obok niego obojętnie. Jezus naucza tu, że powinniśmy skorzystać z każdej okazji, jaką mamy. Fakt, że nie możemy pomóc każdemu, nie jest wymówką do tego, aby nie pomagać nikomu.  

Jezus, poprzez tą przypowieść, definiuje bliźniego jako każdego człowieka przecinającego naszą drogę i wymagającego naszej pomocy. Samarytanin zrobił wszystko, co było w jego mocy, by pomóc temu człowiekowi. Kapłan i Lewita nic nie zrobili.

Pomiędzy Żydami, a Samarytanami była nienawiść rasowa i religijna. Pobożni Żydzi nie mieli żadnych relacji, ani nawet nie rozmawiali z Samarytanami. Ten kapłan i Lewita, którzy przeszli obok zranionego człowieka, byli jego rodakami, a mimo tego nie pomogli mu. Samarytanin, który był uznany przez religijnych Żydów za człowieka innej narodowości, był tak naprawdę ich bliźnim. Jezus stwierdził jasno, że nie można definiować ,,bliźniego” bazując na pochodzeniu geograficznym albo na swojej znajomości z kimś. Bliźnim jest każdy, kogo Bóg stawia na twojej drodze.