08 lipca

  08 lipca

SZUKAJ NAJPIERW KRÓLESTWA

Ewangelia Łukasza 10:40 – Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy, powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła.

EWANGELIA ŁUKASZA 10:40

Są tylko trzy miejsca w Piśmie Świętym, które dają nam informacje o Marcie. Z tych trzech relacji możemy zobaczyć, że Marta miała brata o imieniu Łazarz, którego Jezus wzbudził z martwych i siostrę o imieniu Maria. Marta źle ustawiła swoje priorytety i została skorygowana przez Jezusa. Później, podczas kolacji zorganizowanej dla Jezusa w domu Szymona trędowatego, Marta po raz kolejny usługiwała, podczas gdy Maria, jej siostra, uczciła Jezusa namaszczając Jego stopy drogimi perfumami.

Marta była pierwsza, by pobiec i spotkać Jezusa, gdy przyszedł On do ich domu po śmierci Łazarza. To właśnie w tym czasie Marta powiedziała, że wie o tym, że Jezus mógł zapobiec śmierci Łazarza; nawet wtedy wiedziała, że On mógłby go nawet wskrzesić z martwych. Zrobiła wyznanie wiary w Boskość Jezusa tak samo silne, jak wyznanie Piotra, który otrzymał błogosławieństwo od Jezusa.

Marta nie postępowała niewłaściwie usługując Jezusowi i Jego apostołom. Inne kobiety usługiwały Jezusowi w ten sam sposób i ich zachowanie nie było przez Niego korygowane. Usługiwanie było dobrą rzeczą, ale Marta postawiła je w niewłaściwym miejscu. Jej problemem były priorytety, a nie to, co robiła. Wielkim zaszczytem było mieć Jezusa w swoim domu i móc słyszeć Jego słowa. Marta powinna mieć ten sam priorytet, jaki miała Maria.

Tak jak Marta, wielu ludzi jest teraz zajętych rzeczami, które trzymają ich z dala od słuchania słów Jezusa. odwrócić proste jest rozpoznanie i odwrócenie się od rzeczy, które są w sposób oczywisty grzechem, ale nawet dobre rzeczy, w które jesteśmy zaangażowani, muszą być traktowane według ważności priorytetów tak by nic nie zajmowało nas bardziej, niż szukanie najpierw królestwa Bożego.