17 września – NASZA SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST W CHRYSTUSIE

17 września  

NASZA SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST W CHRYSTUSIE

Ewangelia Mateusza 22:11 – A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny.

EWANGELIA MATEUSZA 22:8-14

Zwyczajem tamtych czasów było to, że gospodarz zapewniał swoim gościom stroje weselne na czas wesela. Kiedy goście byli przyprowadzani prosto z ulicy, odmówienie założenia stroju weselnego było największą zniewagą. Strój weselny mówi o sprawiedliwości Chrystusa, którą Bóg łaskawie zapewnił tym, którzy przyjęli zaproszenie do Królestwa. On musi być założony przez wszystkich, dobrych i złych (Ewangelia Mateusza 22:10).

Właściwej pozycji przed Bogiem nie osiągniesz przez przestrzeganie Prawa, ale w pokornym zaufaniu osobie i dziełu Jezusa Chrystusa. Nikt, kto ufa swojej własnej sprawiedliwości, nie może mieć korzyści ze sprawiedliwości Chrystusowej. Sprawiedliwość, która daje człowiekowi relację z Bogiem, jest SPRAWIEDLIWOŚCIĄ BOGA i przychodzi za darmo, poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Sposobem, w jaki zyskujemy tę sprawiedliwość, jest wiara w to, co Chrystus dla nas zrobił. Kiedy umieszczamy naszą wiarę w Chrystusie, wtedy sprawiedliwość, jaką Chrystus zdobył Swoją wiarą, staje się nasza.

Poprzez wiarę w Jezusa, możemy przyjąć sprawiedliwość samego Boga jako dar. Boża sprawiedliwość jest nieskończenie większa jakościowo i ilościowo niż żałosna ludzka sprawiedliwość. Nikt nigdy nie będzie usprawiedliwiony w Bożych oczach w oparciu o swoją własną sprawiedliwość, która przychodzi przez czyny świętości.  Musisz mieć Bożą sprawiedliwość, która przychodzi tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Paweł powiedział w Liście do Filipian 3:9 – „I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z Prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę”. To jest „sprawiedliwość Boża”.