19 lutego

19 lutego

CZYNNA SŁUŻBA

Ewangelia Marka 1:31 – Podszedł więc i podniósł ją, ująwszy za rękę, i natychmiast opuściła ją gorączka. A ona usługiwała im.

EWANGELIA MATEUSZA 8:14-17; EWANGELIA MARKA 1:29-34; EWANGELIA ŁUKASZA 4:38-41

W jaki sposób teściowa Piotra usługiwała Jezusowi i Jego uczniom?  Czy kazała im usiąść i wygłosiła im kazanie? Oczywiście, że nie. A jednak wielu ludzi uważa, że jedyny sposób, w jaki powinniśmy usługiwać innym, to upominanie ich za pomocą Pisma.

W rzeczywistości teściowa Piotra usłużyła im obsługując ich. Słowo przetłumaczone jako „usługiwać” jest tym samym słowem, które zostało dwukrotnie przetłumaczone w Nowym Testamencie jako „bycie diakonem” i ośmiokrotnie jako „służyć, obsługiwać, posługiwać”.

Możemy służyć Bogu wykonując niewdzięczne czynności, które przez wielu mogą być uznawane za nieważne. Jezus powiedział, że nawet kubek zimnej wody dany w Jego imię, nie pozostanie nienagrodzony (Ewangelia Mateusza 10:42).

Wielu ludzi czeka na objęcie takiego stanowiska pracy, na którym będą mieli wielki wpływ albo zyskają dużo uznania, podczas gdy każdego dnia omija ich wiele mniejszych możliwości. Jednak w Bożym Królestwie nie będzie nam dana większa możliwość zanim nie zostaniemy uznani wiernymi w małych rzeczach (Ewangelia Łukasza 16:10).

Poproś dziś Pana, żeby pokazał ci sposoby usłużenia innym przez obsłużenie ich.