24 lipca

PROSZĘ O POTWIERDZENIE

Ewangelia Łukasza 14:16, 23: Wtedy on mu powiedział: Pewien człowiek wydał wielką ucztę i zaprosił wielu.(…) Wtedy Pan powiedział do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił.

EWANGELIA ŁUKASZA 14:16-24

Człowiek, który wydał ucztę, symbolizuje Boga, który zaprosił ,,każdego, kto chce” przyjść do Niego. Przypowieść uczy, że to nie Bóg nie oferuje zbawienia każdemu, ale raczej to zaproszeni goście, odrzucają ofertę Bożą.

Osoby te miały kiepskie wymówki, podobnie jak kiepskie są wymówki tych, którzy dzisiaj nie akceptują oferty Bożego zbawienia. Dlatego Boża uczta z okazji małżeństwa Baranka odbędzie się w towarzystwie ,,niepożądanych” ze światowego punktu widzenia, i to nie dlatego, że Bóg odrzuca ludzi z wyższej klasy, ale dlatego, że to oni Go odrzucają.

Ci, którzy mają obfitość dóbr tego świata, wydają się nie rozpoznawać swojej potrzeby Boga tak samo, jak ci, którzy tej obfitości dóbr nie mają.

Przypowieść Jezusa może być również odniesieniem do narodu żydowskiego. Bóg zaoferował zbawienie Żydom, ale oni jako ogół, nie chcieli Go. Dlatego Pan posłał swoje sługi do pogan, aby zapełnić Swoje Królestwo.

Ta właśnie przypowieść pokazuje, że Pan nie opowiada się za stosowaniem siły, by nawracać ludzi na chrześcijaństwo, ponieważ człowiek z tej przypowieści przyjął decyzję tych, którzy odrzucili jego zaproszenie. W związku z tym, należy rozumieć, że Pan upomina nas, aby przymusić ludzi do przyjścia przez naszą perswazję lub prośbę. Słowo ,,przymuszać” oznacza agresywność, nawet w przekonywaniu ludzi. Kościół jako całość, oraz każdy z nas z osobna, nie powinien rozpoczynać swojej służby od czekania, aż świat przyjdzie do niego. Mamy być agresywni w wychodzeniu do całego świata z Dobrą Wiadomością. Mamy pilne polecenie by być świadkami, ponieważ czas do powrotu naszego Pana jest krótki.

Zapisz się na newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody”