07 grudnia

ZAAKCEPTUJ DAR PRZEBACZENIA

Ewangelia Łukasza 23:34 – Wtedy Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem podzielili jego szaty i rzucali o nie losy.

EWANGELIA ŁUKASZA 23:34

Przebaczenie grzechów jest jedną z głównych myśli przewodnich Biblii. Jest tak dużo informacji na ten temat w Słowie Bożym, że trzeba by było napisać mnóstwo książek, aby odpowiednio przedstawić ten temat. Wystarczy powiedzieć, że krew Jezusa jest tym, co zaopatrzyło nas w przebaczenie grzechów. Ofiara ta była tak wielka, że pokryła cały nasz grzech. Pokryła wszystkie grzechy świata – przeszłe, teraźniejsze i przyszłe.

 Większość Chrześcijan ma przeświadczenie, że grzechy, które popełnili, zanim wyznali swoją wiarę w Jezusa, zostają wybaczone podczas przyjęcia zbawienia, ale wszystkie grzechy, które zostaną popełnione po tym czasie, nie są wybaczone aż do czasu, gdy się opamiętają – okażą skruchę i poproszą o wybaczenie. Nie w tym rzecz.

 Wszystkie nasze grzechy: przeszłe, teraźniejsze i przyszłe były wybaczone poprzez jedną ofiarę Jezusa. Jeśli Bóg nie może wybaczyć przyszłych grzechów, żaden człowiek nie może być zbawiony, ponieważ Jezus umarł raz, blisko 2000 lat temu, zanim popełniliśmy jakiekolwiek grzechy. Wszystkie nasze grzechy są nam wybaczone.

Przebaczenie naszych grzechów nie jest głównym celem zbawienia. Jest to po prostu konieczny krok. Prawdziwym celem zbawienia jest relacja z Bogiem Ojcem, a grzech jest przeszkodą na drodze do tej relacji. Tak więc rozprawienie się z grzechem było koniecznością i stało się to poprzez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale ci, którzy zatrzymują się na przebaczeniu grzechów i nie przechodzą dalej – nie skupiają się na życiu wiecznym – tracą cały sens zbawienia. Nasze grzechy zostały nam wybaczone, abyśmy mogli mieć intymną relację z Bogiem.

Przebaczenie naszych grzechów otrzymaliśmy poprzez obfitość Bożej łaski. Nie ma niczego, co możemy zrobić, aby uzyskać przebaczenie, poza tym, że możemy uniżyć się i przyjąć przebaczenie jako dar przez wiarę w Chrystusa.