23 lutego

23 lutego

ON PODZIELI SIĘ SWOJĄ NAGRODĄ

Ewangelia Mateusza 5:12 – Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

EWANGELIA MATEUSZA 5:10-12

Jezus mówi, że prześladowania powinny nas cieszyć. Jest wiele pozytywnych rzeczy dotyczących prześladowania, ale jednym z najlepszych powodów do radości jest oczekująca nas w niebie nagroda.

Jezus poważnie traktuje prześladowania swoich świętych, co widać podczas doświadczenia apostoła Pawła na drodze do Damaszku. Pan zapytał Pawła (wtedy Saula): „Dlaczego mnie prześladujesz?” (Dzieje Apostolskie 9:4). On nie powiedział: „Dlaczego prześladujesz moich ludzi?”, ale: „Dlaczego mnie prześladujesz?”

Tak naprawdę to nie nas ludzie odrzucają, ale odrzucają Tego, którego reprezentujemy. Dlatego Jezus obiecał, że podzieli się z nami swoją nagrodą. Cała chwała i cześć, którą ma i którą otrzyma Jezus,
będzie dzielona z tymi, którzy doświadczyli wstydu ze względu na Jego imię (List do Rzymian 8:17). Jakaż wspaniała nagroda!

Kiedy ludzie mówią przeciwko nam, skupienie się na nagrodzie, zamiast na prześladowaniu, właściwie może nas rozradować (Dzieje Apostolskie 5:41). Paweł tak naprawdę pragnął doświadczyć tej wspólnoty z Jezusem, którą On obiecuje dla tych, którzy cierpią ze względu na Niego (List do Filipian 3:10). Boża nagroda jest nieskończenie większa niż jakiekolwiek cierpienie, którego kiedykolwiek doświadczymy.