25 lutego

25 lutego

NAJLEPSZY GRZESZNIK

Ewangelia Mateusza 5:20 – Mówię wam bowiem: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

EWANGELIA MATEUSZA 5:17-22

Co Jezus miał na myśli? Czy dlatego, że faryzeusze pościli dwa razy w tygodniu, my musimy to robić trzy razy? Czy jeśli oni oddawali dziesięciny ze wszystkiego, łącznie z ziołami, to czy ktoś, kto tego nie robi,  jest skazany na piekło?

Nie! Absolutnie nie. Sprawiedliwość faryzeuszy była oparta na ich czynach. Jezus nawołuje do sprawiedliwości opierającej się na wierze w to, co On zrobił dla nas.

Ufając naszym własnym uczynkom nigdy nie otrzymamy dostępu do Boga. Możemy być lepsi od innych, ale kto chciałby być najlepszym w historii grzesznikiem, który idzie do piekła? Wszyscy zgrzeszyliśmy i nie jesteśmy doskonali, a tego właśnie wymaga Bóg (List do Rzymian 3:23).

W całej historii jedyną osobą, która była wystarczająco dobra, żeby zasłużyć na bycie w porządku z Bogiem, był Jezus. Jego sprawiedliwość jest ofiarowana nam jako dar dla każdego, kto złoży wiarę w Niego jako w swojego Zbawiciela.

Jezus oferuje nam usprawiedliwienie przez wiarę, które jest tak dalece wyższe od samousprawiedliwienia, które mieli faryzeusze, że nawet nie można ich ze sobą porównać. To jest sprawiedliwość, której potrzebujemy i która jest możliwa jedynie przez wiarę w Chrystusa.