27 lutego

27 lutego

PRZYKAZANIA DADZĄ SZCZĘŚCIE

Ewangelia Mateusza 5:32 – Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.

EWANGELIA MATEUSZA 5:31-32

Nie jest zamiarem Boga, aby poprzez  przykazania uczynić nas nieszczęśliwymi. Ich przeznaczeniem było doprowadzić nas do szczęścia. Kłamstwo Szatana w ogrodzie Eden spowodowało, że Ewa zaczęła podważać Boże motywy kryjące się za przykazaniem (1 Księga Mojżeszowa 3:5).

W Księdze Malachiasza 2:15 jest powiedziane, że Bóg nienawidzi rozwodu. Bóg nie jest tym, który nienawidzi ludzi po rozwodzie. On nienawidzi samego czynu rozwodu z powodu szkody, jaką wyrządza ludziom. Bóg kocha ludzi.

Dziś ludzie uważają rozwód za łatwą drogę rozwiązywania małżeńskich problemów. Jest to oparte na złym założeniu, że to współmałżonek jest problemem, co rzadko jest przyczyną.

Ludzie, którzy obwiniają współmałżonka za swoje problemy, łatwo rozwodzą się myśląc, że nowy partner rozwiąże sytuację. Jednakże ponowne małżeństwa rozpadają się ponad dwa razy częściej niż pierwsze. Dzieje się tak dlatego, że wnosimy siebie i wszystkie nasze nierozwiązane problemy do następnego małżeństwa.

Nie możesz kontrolować innych, nawet swojego małżonka. Jednak dzięki posłuszeństwu Panu możesz kontrolować siebie i mieć pełnię radości. Boże przykazania pokażą nam, co przyniesie nam prawdziwe szczęście.