27 stycznia

27 stycznia

MOC SZATANA JEST OGRANICZONA

Ewangelia Łukasza 4:13 – A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu.

EWANGELIA MATEUSZA 4:1-11; EWANGELIA MARKA 1:12-13; EWANGELIA ŁUKASZA 4:1-13

Słownictwo tego wersetu sugeruje, że Szatan wyczerpał swój arsenał pokuszeń na Jezusie i musiał odejść.

Błędnie daliśmy Szatanowi zbyt wiele uznania. On nie ma niezliczonej ilości pokuszeń, którymi może nas pociągać. Jak mówi 1 List Jana 2:16, istnieją trzy sfery, w których diabeł nas kusi: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Do tego odnosiły się trzy pokuszenia Jezusa.

Poprzez przypisywanie Szatanowi nieograniczonych pokuszeń i możliwości, podnieśliśmy naszego wroga do bycia większym, niż faktycznie jest. Prawda jest taka, że „Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wiernym i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść” (1 List do Koryntian 10:13).

Szatan chciałby, żebyś myślał, że on jest mocniejszy niż rzeczywiście jest. Jedną z jego największych broni jest zastraszenie, ale on został pokonany. Jego zęby zostały wyrwane. Teraz on może tylko ryczeć jak lew, który szuka, aby pożreć niedoinformowane dusze, które nie znają swojego autorytetu w Chrystusie (1 List Piotra 5:8).

Dzisiaj uświadom sobie, że czymkolwiek Szatan walczy z tobą, to jest to tylko tymczasowe. Nie rezygnuj. We właściwym czasie żąć będziesz, jeśli nie ustaniesz (List do Galacjan 6:9).