29 kwietnia

29 kwietnia 

SPRZECIW WZGLĘDEM EWANGELII

Ewangelia Mateusza 10:34 – Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

EWANGELIA MATEUSZA 10:34-42

To zdanie wydaje się być zaprzeczeniem niektórych proroctw dotyczących Jezusa oraz słów Samego Jezusa dotyczących pokoju, a także tego, co zostało o Nim napisane w listach w Nowym Testamencie. Jednakże pokój, który Jezus przyszedł wykupić, to pokój pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Mamy pokój z Bogiem (List do Rzymian 5:1). Jesteśmy zachęcani do tego, żeby nieść ten pokój wszystkim ludziom, ale jest także wyraźnie napisane, że nie wszyscy ludzie go przyjmą.

Pokój może przyjść tylko wtedy, kiedy odnosimy się do Boga na podstawie wiary w to, co On uczynił dla nas, a nie w to, co my robimy dla Niego. Osoba myśląca, że musi osiągnąć jakiś standard, aby została przyjęta przez Boga, nie będzie miała pokoju. To nakłada ciężar zbawienia na nasze ramiona, a my nie jesteśmy w stanie go udźwignąć. Nie byliśmy w stanie żyć wystarczająco pobożnie, żeby przypodobać się Bogu, zanim zostaliśmy zbawieni i nie jesteśmy w stanie żyć wystarczająco pobożnie, żeby przypodobać się Bogu teraz, kiedy jesteśmy zbawieni (List do Hebrajczyków 11:6). Zostaliśmy zbawieni przez wiarę i musimy dalej chodzić z Bogiem przez wiarę (List do Kolosan 2:6). Niezrozumienie tej kwestii sprawiło, że wielu chrześcijan, którzy kochają Boga, nie jest w stanie cieszyć się pokojem, który został im zapewniony przez wiarę w Jezusa.

Ewangelia zawsze wytworzy sprzeciw u tych, którzy jej nie przyjmują. Ów „miecz podziału”, dzielący nawet członków rodziny, nie jest Bożą wolą ani Bóg nie jest tego sprawcą. Ale to nieuniknione, że on przyjdzie i Jezus po prostu przygotowuje Swoich uczniów na ten czas. Chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby każdy przyjął Dobrą Nowinę, nie możemy myśleć, że to dziwne, kiedy nawet nasi najbliżsi jej nie przyjmują. Jezus został odrzucony przez bliskich i my także będziemy. Musimy pozostać wierni w głoszeniu Ewangelii, ponieważ są wokół inni, którzy będą przyjmowali. Nie ustawaj w dzieleniu się „Dobrą Wiadomością”!