Finansowe szafarstwo

Każdy chce prosperować finansowo, ale czy wiesz, że kluczem jest twoje nastawienie? Nie chodzi o pracę, odziedziczony majątek czy cokolwiek innego. Doświadczyłem zarówno ubóstwa, jak i bogactwa, i zdałem sobie sprawę, że to sposób myślenia danej osoby czyni różnicę.

Musisz zrozumieć, dlaczego ważne jest, aby mieć postawę zarządcy, jeśli chodzi o finanse i dobrobyt. Według słownika American Heritage Dictionary słowo „zarządca” oznacza „osobę, która zarządza cudzym majątkiem, finansami lub innymi sprawami”. Jeśli przyjmiesz postawę, że wszystko, co masz i osiągasz, jest w rzeczywistości darem od Boga – że Bóg jest tym, który dał ci zdrowie, możliwości i talenty – zamiast patrzeć na te rzeczy jako na swoje, będziesz miał mentalność zarządcy. A to zmienia wszystko!

Właściwe nastawienie uwalnia zaopatrzenie, które Bóg zapewnił przez Jezusa. Pismo Święte (2 Kor. 8:9) mówi nam, że Jezus stał się ubogim, abyśmy przez Jego ubóstwo stali się bogaci. Nie chodzi tu tylko o stanie się bogatym emocjonalnie lub duchowo. To jest wliczone, ale tak samo jest z bogaceniem się finansowo.

Częścią ofiary przebłagalnej Jezusa jest zapewnienie ci dobrobytu i zaspokojenie twoich fizycznych potrzeb. Jeśli nie prosperujesz, to omija cię część tego, co Jezus dla ciebie wykupił. Przyjmowanie nie dzieje się automatycznie. Musisz wierzyć i mieć właściwe nastawienie, aby uwolnić to zaopatrzenie.

Kiedy jesteś szafarzem, siejesz w królestwie Bożym z wiarą. W 2 Liście do Koryntian 8:10-11 Paweł rozmawiał z ludźmi, którzy błagali go, aby pozwolił im wziąć udział w składaniu datków. Nie mieli wiele, ale byli hojni i chcieli dawać. Paweł powiedział im, aby postępowali zgodnie ze swoimi przekonaniami i robili to, co leży im na sercu. Mówię ci, jest wielu ludzi, którzy pragną być błogosławieństwem, ale boją się to robić.

Wierzę, że Bóg rozumie, że dotarcie do miejsca, w którym ufasz Mu w finansach, jest trudne dla wielu ludzi, więc mówi, aby spróbować, sprawdzić Go i zobaczyć, czy to nie zadziała:

Przynieście całą dziesięcinę do szpichlerza, aby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać.

Księga Malachiasza 3:10

Niektórzy z was mają serce, by być dawcami – by stawiać królestwo Boże na pierwszym miejscu – ale po prostu nie podejmowaliście działań w tym kierunku. Zachęcam was do słuchania tego, co Bóg wam mówi i dawania z wiarą.

W 2 Liście do Koryntian 8:12 Paweł mówi dalej:

Jeśli bowiem najpierw jest gotowość, jest przyjmowana według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie ma.

Ten werset odnosi się do postawy serca. Najpierw musisz mieć chętny umysł; następnie twoje dary są przyjmowane w oparciu o postawę serca, która za nimi stoi. Potwierdza to 1 List do Koryntian 13:3:

I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.

Postawa serca stojąca za darem jest ważniejsza niż sam dar. Niektórzy ludzie myślą, że dawanie jest tak proste, jak wrzucenie monety do automatu – pociągasz za rączkę i Bóg się pojawia. Ludzie myślą: Boże, dałem Ci. Teraz Ty musisz się odwdzięczyć. Nie, to zależy od nastawienia serca. Jeśli dajesz z niewłaściwym nastawieniem – nawet po to, by nakarmić biednych – i nie motywuje cię właściwe nastawienie miłości, to nic nie zyskasz.

Ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć, pochodzi z 2 Listu do Koryntian 9:6:

Lecz mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie.

Zadziwiające jest dla mnie to, jak często ludzie pragną, by Bóg zaspokoił ich wielkie potrzeby, a mimo to dają tylko odrobinę. To jak rolnik, który chce zebrać plony z pola o powierzchni setek akrów, a zasiał tylko dwa lub trzy nasiona. Jesteś absolutnie szalony, jeśli myślisz, że zbierzesz setki akrów, jeśli zasiałeś tylko kilka nasion. To nie działa w ten sposób. Są jednak ludzie, którzy wierzą Bogu w wielkie rzeczy, gdy dali tylko bardzo małą kwotę.

Nie chodzi o dawanie określonej kwoty w dolarach. Twoje datki powinny być proporcjonalne do tego, co posiadasz. Na przykład, jeśli masz dziesięć dolarów i dasz pięć dolarów, to dałeś 50-procentową ofiarę. To ogromna kwota w oczach Boga, która przyniesie wiele owocu. Musisz dawać hojnie, jeśli chcesz otrzymywać hojnie. Tak to właśnie działa.

Niektórzy mogą pomyśleć, że jest to manipulowanie Bogiem, ale tak nie jest. Jest to po prostu podążanie za naturalnymi prawami stworzonymi przez Boga. Jeśli siejesz skąpo, zbierzesz skąpo. Jeśli siejesz obficie, zbierzesz obficie. Bóg kocha radosnego dawcę. Powinieneś dawać tak, jak zamierzasz w swoim sercu.

Aby prosperować finansowo, musisz mieć właściwe nastawienie. Oznacza to, że postrzegasz siebie jako szafarza tego, co dał ci Bóg i dajesz hojnie w wierze i miłości. Chcę, aby każdy z was prosperował. Dlatego w tym artykule podkreślam znaczenie postawy serca. Jednakże w moim pełnym nauczaniu na ten temat jestem w stanie omówić więcej kwestii związanych z zarządzaniem finansami i omówić je bardziej szczegółowo, podając wiele praktycznych przykładów.

Moje pełne nauczanie na temat Finansowego Szafarstwa jest dostępne w formie książki drukowanej lub w formie audiobooka.

Kochamy Cię

Andrew & Jamie