Cztery podstawy słyszenia bożego głosu

Czy wiesz, że Bóg nieustannie do ciebie mówi? Jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie jesteś dostrojony do Jego głosu. A jeśli obecnie stoisz w obliczu wyzwań w swoim życiu, może to być jednym z powodów. Gdybyś jednak potrafił rozpoznać, co Bóg do ciebie mówi, nie tylko pomogłoby ci to przezwyciężyć problemy, ale także pozwoliłoby ci ich w ogóle uniknąć!

Szczerze mówiąc, nie mogę pojąć, jak ktokolwiek może radzić sobie w życiu bez słuchania Bożego głosu. To absolutna konieczność. A jednak większość chrześcijan jest zadowolona z życia, nawet nie zdając sobie sprawy, że Bóg do nich mówi, nie wspominając już o tym, jak słuchać. Jeśli tak właśnie jest, to mam dla ciebie dobrą wiadomość, która naprawdę ci pomoże. Mówię to z miłością, ale jeśli twoje życie wydaje się całkowicie pozbawione równowagi – czy to w zakresie zdrowia, finansów, emocji czy małżeństwa – mogę ci zagwarantować, że dzieje się tak dlatego, że podejmujesz decyzje bez szukania Bożego prowadzenia.

Lecz nie musisz pozostawać w tym stanie. Wystarczy jedno słowo od Boga, by odwrócić całą swoją sytuację. Najpierw jednak musisz zrozumieć pewne podstawy. Zwiększą one twoją pewność w relacji z Bogiem, prowadząc do radykalnie innego życia!

Dlatego chcę podzielić się z tobą czterema sposobami, w jakie Bóg do nas mówi. Nie tylko odmieniły one moje życie, ale także wpłynęły na niezliczone rzesze innych osób, które słyszały, jak dzielę się tymi prawdami.

1 Bóg mówi poprzez twoje sumienie

Czy wiesz, że jednym z głównych sposobów, w jaki możesz słyszeć Boga i być przez Niego prowadzonym, jest twoje sumienie? Bóg zaszczepił w twoim sercu intuicyjną wiedzę o tym, co jest dobre, a co złe. Twoje sumienie ma moc oskarżania cię lub usprawiedliwiania i działa automatycznie. Jednak sumienie nie jest poza twoją zdolnością do kontrolowania.

W rzeczywistości 1 List Jana 3:18-21 pokazuje, że możesz uspokoić swoje serce przed Bogiem. Oznacza to, że możesz osiągnąć punkt, w którym twoje sumienie faktycznie da ci pewność:

Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu;.

1 List Jana 3:20–21

Kiedy nauczysz się upewniać swoje serce, twoje sumienie stanie się źródłem zaufania. Apostoł Paweł dwukrotnie wspomniał, że konsekwentnie dążył do zachowania czystego sumienia (Dzieje Apostolskie 23:1 i 24:16). Nie oznacza to, że był bezgrzeszny lub lekceważył swoje sumienie. Oznacza to jedynie, że jego praktyką było utrzymywanie sumienia wolnym od przewinień. Włożył w to wysiłek, co jest kluczem do upewnienia swojego serca.

2 Bóg mówi poprzez swoje Słowo

Bóg komunikuje się z tobą poprzez swoje Słowo, które ma najwyższy autorytet. Chociaż możesz usłyszeć wiele rzeczy, nie powinieneś pozwolić, aby cokolwiek zaprzeczało lub zastępowało Biblię. Słowa Pisma Świętego nie są opiniami omylnego człowieka. Są one natchnione przez Ducha Świętego. Wiara w tę prawdę jest niezbędna do słyszenia i rozpoznawania Bożego głosu.

Jego Słowo musi służyć jako standard, według którego oceniasz, czy wiadomość pochodzi od Boga, czy nie.

Dlatego tak ważne jest, aby „Starać się, aby stanąć przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy” (2 Tm 2:15). Jeśli coś nie jest zgodne ze Słowem Bożym, odrzuć to.

Skąd jednak możesz wiedzieć, czy to, co słyszysz, jest rzeczywiście Bożym głosem? List do Hebrajczyków 4:12 mówi, że Słowo Boże jest żywe i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne rozpoznać myśli i zamiary serca. Zauważ, że to Słowo Boże bada ciebie, a nie odwrotnie. Kiedy podejrzewasz, że Bóg mówi do ciebie, Jego Słowo pomoże ci ustalić, czy to naprawdę On. Niech Bóg będzie prawdą, a każdy człowiek kłamcą (Rz 3:4). Jego Słowo musi być absolutną prawdą i ostatecznym autorytetem w naszym życiu.

3 Bóg mówi poprzez twojego ducha

Kiedy rodzisz się na nowo, stajesz się jednym duchem z Panem. Jednak większość chrześcijan nie jest świadoma tej duchowej rzeczywistości i ma tendencję do identyfikowania się bardziej ze swoim ciałem niż z Chrystusem w duchu. Nie musisz jednak polegać na zewnętrznych znakach lub okolicznościach, aby usłyszeć Boży głos. Zamiast tego możesz „kroczyć przez wiarę, a nie przez widzenie” (2 Kor 5:7) i pozwolić Bogu mówić do ciebie od wewnątrz – Jego Duch do twojego ducha.

By sprawdzić, czy to, co słyszysz, pochodzi od Boga, użyj Słowa Bożego, by rozróżnić między ciałem a narodzoną na nowo częścią ciebie. Niezwykle ważne jest, aby prowadziło cię zarówno Słowo, jak i Duch Święty.

Twój duch wie wszystko, a pokój Boży powinien działać jako sędzia w twoim sercu, pomagając ci podejmować decyzje. Jeśli masz trudności z rozeznaniem pokoju, zwróć się o radę do mentora lub zacznij podążać w kierunku, w którym odczuwasz największy pokój. Jeśli odczuwasz święte niezadowolenie, oznacza to, że Bóg próbuje skłonić cię do wyjścia ze strefy komfortu i zrobienia czegoś innego. Podążaj za Bożym pokojem, a on nigdy cię nie zawiedzie.

4 Bóg mówi poprzez Ducha Świętego

Innym potężnym sposobem na usłyszenie Bożego głosu jest Duch Święty. Chociaż istnieją różne dary duchowe, takie jak proroctwo, mądrość i wiedza, apostoł Paweł podkreślał, że jego wpływ nie wynikał z jego charyzmy czy elokwencji, ale z funkcjonowania w mocy Ducha Świętego (1 Kor 2). Podobnie, wypełnianie Bożej woli wymaga nadnaturalnej mocy wykraczającej poza nasze ludzkie zdolności.

Aby słyszeć Boży głos, potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Apostoł Paweł podkreślił to w 1 Liście do Koryntian 2:9-14. Nie możesz polegać wyłącznie na swoich zdolnościach, aby wypełnić Bożą wolę w swoim życiu. Duch Święty pokaże ci Bożą mądrość, która przychodzi przez objawienie, a nie przez edukację. Wprowadzi cię również we wszelką prawdę, a nawet objawi rzeczy przyszłe (Ew. Jana 16:13). Musisz polegać na Nim w kwestii nadnaturalnego objawienia.

Jeśli zbliżysz się do Pana, On zbliży się do ciebie (List Jakuba 4:8). Jeśli zaczniesz inwestować czas w rzeczy, którymi się tutaj podzieliłem, zaczniesz słyszeć, jak Bóg do ciebie mówi. Gwarantuję to!

Mam nadzieję, że to nauczanie ci pomoże i zmieni twoje życie. Zachęcam cię do obejrzenia mojego nauczania “Jak słyszeć Boży głos”. Możesz to zrobić na naszej stronie internetowej awmpolska.com, lub na kanale Youtube.

Kochamy Cię

Andrew i Jamie