Duch, dusza i ciało

Co dokładnie się zmieniło, gdy narodziłeś się na nowo? Być może widzisz to samo odbicie w lustrze, zachowujesz się tak samo lub ulegasz tym samym starym pokusom. Możesz nawet zastanawiać się, czy w ogóle się zmieniłeś. Dobra wiadomość jest taka, że się zmieniłeś.

Pamiętam, jak naprawdę starałem się to zrozumieć. Ale rzeczą numer jeden, która zrewolucjonizowała moje życie, było to objawienie, które zatytułowałem Duch, dusza i ciało. To było tak, jakby ktoś włożył klucz do mojego mózgu i otworzył go.

Dopóki nie poznasz pewnych prawd, nie doświadczysz zwycięstwa. Ludzie nie lubią tego słyszeć, ponieważ zmusza ich to do odpowiedzialności; ale to, że im się to nie podoba, nie czyni tego mniej prawdziwym. To było prawdą dla mnie prawie pięćdziesiąt lat temu, kiedy otrzymałem objawienie ducha, duszy i ciała. Otworzyło mi to oczy na Biblię i prawdziwą naturę Boga.

Wszystko, czego nauczam, opiera się na objawieniu tego, kim jestem w Chrystusie – kim jestem w moim narodzonym na nowo duchu. Chcę mieć pewność, że każdy wie, że ta prawda jest kluczem do odblokowania Bożych błogosławieństw. Kiedy to zrozumiesz, Biblia naprawdę ożyje. Każdy narodzony na nowo wierzący przeszedł całkowitą wewnętrzną przemianę:

Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania.

                                                                         2 List do Koryntian 5:17–18

Kiedy po raz pierwszy natknąłem się na ten fragment, pamiętam, że siedziałem i myślałem: „Boże, wiem, że jestem w Chrystusie i narodziłem się na nowo, i że pójdę do nieba, kiedy umrę. Ale ten fragment nie pasuje do mojego doświadczenia”. Chociaż nie miałem wątpliwości, że jestem w Chrystusie, Pismo mówi, że jeśli jestem w Chrystusie, wszystko stało się nowe, a stare rzeczy przeminęły.

Ten fragment nie mówi, że wszystkie rzeczy stają się nowe lub mają potencjał, by stać się nowymi – one stają się nowe w chwili, gdy rodzimy się na nowo.

Aby zrozumieć, że jesteśmy całkowicie nowi, musimy zrozumieć, w jaki sposób Bóg nas stworzył. Jaką część nas Bóg uczynił nową? Oczywiście nie są to nasze ciała; wciąż jesteśmy ukształtowani tak samo jak wcześniej. Oczywiście nie są to nasze umysły; wciąż myślimy tak samo i mamy te same emocje. Więc co to jest? To nasz duch. Niektórzy ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale składamy się z trzech części, tak jak Bóg składa się z trzech części – Ojca, Syna i Ducha Świętego – i jesteśmy stworzeni na Jego obraz.

Pierwszy List do Tesaloniczan 5:23 mówi o tym jasno: A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Kiedy zrozumiałem, że nowa część mnie nie jest moim ciałem ani duszą (umysłem, wolą, emocjami, sumieniem), wiedziałem, że musi to być mój duch. Słowo Boże potwierdza to ponownie w 1 Liście do Koryntian 6:17, który stwierdza, że „kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem”. Doświadczenie narodzenia się na nowo tworzy duchową jedność, a nasze duchy stają się jednym z duchem Boga. Podczas gdy nowe narodzenie jest kompletne w duchu, może zająć trochę czasu, aby zamanifestowało się w ciele i duszy poprzez proces odnowy (Rz 12:2). Tak więc odnoszenie się do Boga poprzez nasze ciała i dusze nie będzie działać.

Łatwo jest zrozumieć nasze ciała i dusze. Otrzymujemy od nich informacje przez cały czas. Na przykład, gdybym położył komuś rękę na ramieniu, wiedziałby, że go dotknąłem. Mogę sprawić, że ktoś poczuje się szczęśliwy lub smutny, lub mogę kogoś zranić, po prostu słowami, które wypowiadam. Słowa te są przetwarzane przez umysł i odczuwane w emocjach. Jednak w duchu nie odczuwasz rzeczy tak, jak w ciele.

Jeśli nie rozumiesz, że rzeczywistość duchowa nie jest postrzegana zmysłami, będziesz zdezorientowany, gdy Słowo Boże powie ci, że masz w sobie tę samą moc, która wzbudziła Jezusa z martwych (Ef 1:19-20). Jeśli myślisz, że prawdę można rozpoznać tylko za pomocą naturalnych zmysłów, będziesz zaskoczony, gdy Biblia powie, że jesteś zupełnie nowym stworzeniem, które może dokonywać tych samych cudownych dzieł, co Jezus – a nawet więcej (2 Kor 5:17 i J 14:12).

Słowo Boże objawia duchową rzeczywistość. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest twój duch, musisz dowiedzieć się tego ze Słowa, zamiast polegać na emocjach lub innych spostrzeżeniach. Słowo Boże jest duchem i życiem (J 6:63). Uwolniło mnie, gdy zdałem sobie sprawę, że Bóg dał mi już wszystko, czego potrzebowałem, a wszystko to jest zawarte w moim duchu. Jedyne, co musiałem zrobić, to uwolnić to. To proste zrozumienie zmienia wszystko.

Życie chrześcijańskie jest procesem odnawiania umysłu i uczenia się uwalniania tego, co już otrzymaliśmy. Dopóki nie zrozumiesz, że – gdy narodziłeś się na nowo – otrzymałeś już w swoim duchu wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebował, zawsze będziesz miał wątpliwości. Możesz wiedzieć, że jest to możliwe, a nawet obiecane w Słowie, ale zawsze będziesz próbował postrzegać to w sferze mentalnej, emocjonalnej lub fizycznej. To przepis na porażkę. To błędne przekonanie może również prowadzić do relacji z Bogiem opartej na uczynkach – zastanawiania się, czy jesteś wystarczająco dobry, czy wystarczająco czytasz Biblię, czy wystarczająco dużo dajesz i tak dalej – próbując zmotywować Boga, by dał ci to, czego potrzebujesz.

Błędem jest myślenie, że musisz uczynić siebie godnym, aby otrzymać Boże dary. Już jesteś tego godzien dzięki ofierze Jezusa! W rzeczywistości otrzymałeś już wszystko, czego potrzebujesz; wymaga to jedynie zrozumienia zależności między duchem, duszą i ciałem. To zrozumienie jest kluczem do odblokowania Bożej łaski i jest podstawą do zrozumienia reszty Pisma Świętego.

Nie mam tu już miejsca, ale zachęcam cię do nabycia mojej książki Duch, dusza i ciało. Jest on dostępna na papierze oraz w formie audiobooka wchodząc na stronę www.zyciesozo.com. Temat możesz pogłębić poprzez darmowe nauczanie wideo, które jest dostępna na stronie www.awmpolska.com. Naprawdę mam nadzieję, że to nauczanie, jak również inne moje nauczania, pobłogosławiły cię i zmieniają twoje życie. Doświadczenie bezwarunkowej Bożej miłości i łaski jest bardzo ważne dla każdego.

Jesteś błogosławiony 
Andrew & Jamie