Lekcje od Józefa

Jednym ze sposobów, w jaki Bóg ukształtował moje życie, było pokazanie mi, że nie muszę wszystkiego doświadczać na własnej skórze. Mogę zyskać mądrość i zrozumienie dzięki błędom innych. Biblia nie przedstawia wybielonej wersji ludzi, których opisuje, co stanowi jedną z wielu wspaniałych rzeczy w niej zawartych. Zarówno dobre, jak i złe strony są przedstawione tak, że możemy czerpać wiedzę z doświadczeń innych.

Ucz się przez przykład

Dzięki Pismu Świętemu uczyłem się zarówno z prób, jak i z triumfów innych ludzi, jak na przykład wtedy, gdy Mojżesz zabił człowieka, myśląc, że wykonuje Bożą wolę, albo gdy rozgniewał się i uderzył w skałę, przez co został wykluczony z Ziemi Obiecanej. Eliasz sprowadzał ogień z nieba i inne wielkie rzeczy, ale później tak się zagalopował w dumie, że uciekł od Jezabel, prosił Boga, by go zabił i stracił służbę na rzecz Elizeusza. Król Dawid był człowiekiem według Bożego serca i Pismo Święte pokazuje wiele pozytywnych rzeczy na jego temat. Ale pokazuje nam również jego porażki, jak na przykład to, że popełnił cudzołóstwo, a następnie morderstwo, aby to zatuszować.

Powodem, dla którego nigdy się nie zbuntowałem, było to, że od dziecka studiowałem Słowo Boże, a ono ostrzegało mnie przed różnymi rzeczami. Wszystko w Starym Testamencie zostało napisane dla naszego dobra, abyśmy mogli się nauczyć, co robić, a czego nie.

A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące; I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów; Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów.

1 List do Koryntian 10:6-11, podkreślenia moje

Zanim naprawdę zajmę się życiem Józefa, ważne jest, aby zrozumieć jego pochodzenie. Józef był jedenastym z dwunastu synów Jakuba i pierwszym potomkiem Racheli (Księga Rodzaju 30:22-24). Był też ulubionym dzieckiem swojego ojca i z tego powodu był znienawidzony przez swoich starszych braci.

Znaczenie snów

Kiedy Józef miał siedemnaście lat, miał dwa podobne, ale odrębne sny (Księga Rodzaju 37:5-9). Fakt, że Bóg dał Józefowi dwa sny, jest naprawdę ważny. Kiedy Bóg daje komuś dwa sny, które są podobne w swojej naturze, oznacza to, że rzecz jest ustalona i nie może być zmieniona (Księga Rodzaju 41:32). To się stanie.

Wiesz, Bóg przemawiał do ludzi w całej Biblii, w tym do faraona w historii Józefa; do proroka Daniela; do Józefa, oblubieńca Marii, zanim urodził się Jezus. Ważne jest, aby wiedzieć, że Bóg nadal przemawia do ludzi poprzez sny, a kiedy to robi, zawsze jest to znaczące. Nie twierdzę, że każdy sen jest od Boga. Ale Bóg przemawia przez sny.

Jedną z lekcji, jakie możemy wyciągnąć od Józefa jest to, że zanim Bóg wyśle cię w podróż, objawi ci coś na temat tej podróży i przygotuje cię na przeszkody, które napotkasz po drodze.

Sny, które miał Józef były bardzo, bardzo ważne i pomogły ukształtować jego życie. Oczywiście, Bóg nigdy nie ujawnia wszystkich szczegółów. Gdyby to zrobił, większość ludzi uciekłaby w inną stronę. Czy wiesz, że Bóg miał plan dla twojego życia, kiedy byłeś jeszcze w łonie matki? Bóg ma plan dla każdego z nas. Abyśmy mogli go wypełnić, musimy zrozumieć, co Bóg ma dla nas.

To właśnie Bóg zrobił z Józefem. Dał mu wizję przyszłości i stała się ona siłą przewodnią w jego życiu. Nie znał wszystkich szczegółów ani tego, jak się tam dostanie, ale Bóg złożył to marzenie w jego sercu. I wierzę, że właśnie to Bóg chce uczynić dla każdego.

Boża wizja dla ciebie jest lepsza niż myślisz

Ludzie, którzy są napędzani przez wizję, zmieniają bieg świata. Boża wizja dla ciebie nie polega na tym, abyś tylko przetrwał, zajmował miejsce, a potem umarł i odszedł. Nie! Jego plan jest wspanialszy niż wszystko, co mógłbyś sobie wyobrazić.

Jeśli nie wstajesz rano z pewnym podekscytowaniem na myśl o Panu i o tym, dokąd zmierza twoje życie, to gwarantuję ci, że brakuje ci tego, o co w życiu naprawdę chodzi.

Nie mogę przecenić znaczenia posiadania marzeń od Pana. Czy to podczas snu, czy kiedy masz otwarte oczy – otwórz swoje serce na Bożą wizję dla ciebie – i wtedy zacznij iść w tym kierunku. To pomoże ci uniknąć wielu problemów po drodze.

Kochamy cię

Andrew & Jamie