Życie w równowadze między łaską a wiarą

Jednym z najczęściej zadawanych mi pytań jest „Jak mam przyjmować od Boga?”. Ludzie zwykle kontynuują to pytanie słowami: „Modlę się, czytam Biblię, chodzę do kościoła i oddaję dziesięcinę. Robię wszystko, co nakazuje Biblia”. Nie zdają sobie sprawy z tego, że kiedy to robią, właśnie powiedzieli mi, dlaczego nie przyjmują: myślą, że ich postępowanie powinno zasłużyć na coś od Boga. Jest to niezrozumienie równowagi między łaską a wiarą oraz ich wzajemnej relacji.

Słowo łaska oznacza niezasłużoną przychylność. Ważne jest, aby zrozumieć, że łaska nie ma nic wspólnego z zasługiwaniem na cokolwiek od Boga. Łaska istniała na długo przed twoim powstaniem. Mówiąc prościej, łaska jest rolą Boga. Wiara jest twoją pozytywną odpowiedzią na to, co Bóg już zapewnił przez łaskę. Innymi słowy, wiara jest zasadniczo twoim sposobem powiedzenia „tak” Bożej łasce. Wiara przywłaszcza sobie tylko to, co Bóg już dla ciebie zapewnił. Dlatego wiara jest twoją rolą.

Łaska i wiara działają razem i muszą być w równowadze.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

List do Efezjan 2:8–9

Czasami czytamy fragment Pisma Świętego, który jest tak dobrze znany, że nie zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę mówi. Ten werset głosi głęboką prawdę. Mówi ona, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę – a nie przez jedno lub drugie. Pomyśl o tym w ten sposób: Łaska jest tym, co czyni Bóg. Wiara jest tym, co my robimy. Aby przyjąć zbawienie, uzdrowienie lub cokolwiek innego od Boga, potrzebne jest współdziałanie obu tych elementów.

Zbawienie nie zależy wyłącznie od łaski. Gdyby tak było, wszyscy byliby zbawieni i szli do nieba, ponieważ Boża łaska jest taka sama dla wszystkich.

Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom;

List do Tytusa 2:11

Dzięki Jezusowi Bóg już dał każdemu dar zbawienia. To przez wiarę człowiek przyjmuje to, czego Jezus dokonał przez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie 2000 lat temu.

Większość z nas wierzy, że aby zostać zbawionym, musimy prosić Boga o przebaczenie naszych grzechów, ale Biblia tak nie naucza. W 1 Liście Jana 2:2 czytamy, że Jezus był ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale także za grzechy całego świata. Jezus nie umarł tylko za tych, o których wiedział, że Go przyjmą; umarł za każdego grzesznika, który kiedykolwiek żył na tej ziemi. I umarł zanim ty czy ja popełniliśmy choćby jeden grzech.

Oto radykalna prawda, za którą wyrzucono by mnie z większości kościołów: grzech nie jest problemem dla Boga. Pan nie czeka, aż poprosimy Go o przebaczenie naszych grzechów. Grzechy całego świata – przeszłe, teraźniejsze i przyszłe – zostały już przebaczone. Nawet człowiekowi takiemu jak Adolf Hitler została okazana łaska! Jezus kochał Hitlera i zapłacił za jego grzechy, tak samo jak za twoje i moje. Bóg nie ma względu na osoby (Rz 2:11).

Bóg już wykonał swoją część; teraz do ciebie należy przyjęcie prawdy przez wiarę i urzeczywistnienie jej w swoim życiu. Amen!

Boża łaska zapewniła nie tylko zbawienie, ale także zaspokoiła każdą potrzebę w twoim życiu. To zaopatrzenie nie zależy od tego, czy wystarczająco dużo czytasz Biblię, modlisz się, chodzisz do kościoła, czy nawet oddajesz dziesięcinę. Zanim kiedykolwiek miałeś potrzebę finansową, Bóg stworzył zaopatrzenie. Zanim zachorowałeś, Bóg, przez łaskę, zapewnił ci uzdrowienie (1 P 2:24). Zanim się zniechęciłeś, Bóg pobłogosławił cię wszelkimi duchowymi błogosławieństwami (Ef 1:3). Bóg przewidział każdą twoją potrzebę i zaspokoił ją przez Jezusa, zanim jeszcze istniałeś. Na tym polega łaska Boża.

Jezus nie zbawił, nie uzdrowił, nie wyzwolił ani nie obdarzył pomyślnością żadnej osoby w ciągu ostatnich 2000 lat. To, co Bóg zapewnił przez łaskę 2000 lat temu, teraz staje się rzeczywistością, gdy człowiek łączy z tym swoją wiarę. Wiara przywłaszcza sobie to, co Bóg już zapewnił. Wiara nie porusza Boga; On nie jest tym, który utknął. Wiara nie sprawia, że Bóg coś robi. Łaska i wiara działają razem, a naszą rolą jest zaakceptowanie tego, co Bóg już uczynił. Łaska musi być zrównoważona wiarą.

To nie prawda cię wyzwala; to prawda, którą znasz, wyzwala cię (J 8:32). A prawda jest taka, że musisz pokładać wiarę w tym, co Bóg już uczynił, a nie w tym, co ty robisz.

Bóg wykonał swoją część, dając swojego Syna, Jezusa. Jego łaska zapewniła wszystko poprzez ofiarę Jezusa. Jest to prawie zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, ponieważ nie ma absolutnie nic, co moglibyśmy zrobić, aby na to zasłużyć i nic, co moglibyśmy zrobić, aby to stracić. Nasza rola jest prosta: odpowiadamy na Jego łaskę przez wiarę i przyjmujemy to, co już zostało osiągnięte.

Choć brzmi to prosto, większość chrześcijan nie rozumie tej koncepcji. Wielu kładzie nacisk na łaskę, a inni podkreślają wiarę. Niewielu jednak kładzie nacisk na równowagę między łaską a wiarą. Tak naucza Biblia, ale niestety wielu ludzi błądzi w tej kwestii. To jak sód i chlorek: Wzięte osobno są truciznami i mogą zabić. Zmieszane razem stają się solą, która jest niezbędna do życia.

Łaska bez pozytywnej odpowiedzi wiary nie zbawi cię, a wiara, która nie jest odpowiedzią na Bożą łaskę, doprowadzi cię do potępienia. Jeśli jednak uwierzysz w to, co Bóg już dla ciebie uczynił, odniesiesz zwycięstwo, które zwycięża świat (1 J 5:4). Jest to absolutnie fundamentalne dla twojej relacji z Bogiem i może być powodem, dla którego nie widzisz odpowiedzi na swoje modlitwy.

Aby ci pomóc, zachęcam cię do zapoznania się z moim nauczaniem Życie w równowadze między łaską a wiarą, dostępnym w formie książki, i audiobooka. W tych materiałach omawiam znacznie więcej szczegółów niż tutaj i wierzę, że naprawdę pomoże ci to wyzwolić się w tym obszarze i wzrastać w relacji z Bogiem. Aby złożyć zamówienie, odwiedź stronę zyciesozo.com lub zadzwoń na naszą infolinię pod numer 42 280 78 67

Kochamy cię!

Andrew & Jamie