05 marca

05 marca

ZBAWIENIE ZACZYNA SIĘ TERAZ

Ewangelia Mateusza 6:10 – Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie.

EWANGELIA MATEUSZA 6:9-13

Nie musimy żyć tu na ziemi nędznym życiem i tylko czekać, dopóki wszyscy nie pójdziemy do nieba, żeby zacząć doświadczać korzyści z naszego zbawienia. Jezus powiedział, żebyśmy się modlili: „niech się dzieje wola twoja na ziemi, tak jak w niebie”. W niebie On „otrze wszelką łzę z naszych oczu” (Objawienie Jana 21:4), więc tu na ziemi możemy modlić się i wierzyć, że otrzymamy „radość niewysłowioną i pełną chwały” (1 List Piotra 1:8). Uzdrowienie, dobrobyt i wszystkie inne korzyści nieba są nasze tu na ziemi w stopniu, w jakim możemy uwierzyć i je przyjąć.

Bożą wolą jest ochronić nas od obecnego złego świata. Pan nie zbawił nas od naszych grzechów, byśmy byli „zbawieni i zatrzymani w miejscu”, dopóki nie pójdziemy do nieba. On zabezpieczył nasz sukces również w tym życiu. Nasze zbawienie jest skuteczne także w tym życiu, nie tylko w tym, które nadejdzie. Niektórzy ludzie odsunęli wszystkie korzyści ze zbawienia do momentu, „kiedy wszyscy wejdziemy do nieba”. Ale tak nie jest. Przez to, że Jezus dokonał za nas przebłagania, zostaliśmy uwolnieni od choroby, biedy i panowania demonów, jak również od grzechu w tym obecnym życiu. Na tyle, na ile w to uwierzymy, zaczniemy doświadczać fizycznych korzyści naszego zbawienia już teraz – „w ciężkiej teraźniejszości”, a nie tylko „we wspaniałej przyszłości”.

Nasze zbawienie to nie jest mrzonka, ale zwycięstwo w obecnym życiu. Uwierz dziś Bogu, że zaczniesz otrzymywać każdą korzyść swojego zbawienia tutaj w tym życiu, i pomóż innym przyjąć to, co zostało wykupione również dla nich. Nie musimy czekać aż wejdziemy do nieba.