12 września

12 września  

UCZYNKI NIE ZBAWIĄ

Ewangelia Marka 11:16 – Nie pozwolił też, żeby ktoś jakiekolwiek naczynie przeniósł przez świątynię.

EWANGELIA MARKA 11:16

Tylko Marek zwraca uwagę na to, że Jezus nie pozwolił nikomu przenieść żadnego naczynia przez świątynię. Marek nie podał żadnego wyjaśnienia, dlaczego Jezus na to nie pozwolił. Prawdopodobnie Jezus chciał, aby dom Jego Ojca był w całości przeznaczony na modlitwę i służbę Bogu. Poza tym, tak jak z Szabatem, praca symbolizuje nasz własny wysiłek, a nasz własny wysiłek zawsze będzie wybrakowany w stosunku do Bożych wymagań dotyczących zbawienia. W związku z tym, wszystko co przypominało pracę, było niewłaściwe w domu Bożym.

Czym są „uczynki Prawa”? Wszelka zasada, nakaz czy prawo, którego dana osoba przestrzega, próbując pozyskać właściwą pozycję przed Bogiem, jest „uczynkiem Prawa”. Ujmując to inaczej, „uczynki Prawa” są sprawiedliwością wygenerowaną przez kogoś, sprawiedliwością należącą do kogoś, oferowaną Bogu jako sposób na osiągnięcie Bożego standardu, żeby zostać przez Niego zaakceptowanym.

Trzeba mieć radykalne objawienie Ewangelii łaski, żeby porzucić wiarę w uczynki Prawa. Bożym standardem sprawiedliwości jest tylko SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA. Bóg zaplanował zbawienie w taki sposób, żeby wyeliminować wszelką ludzką chlubę. Gdyby zbawienie było możliwe po części bądź całkowicie przez uczynki, wtedy człowiek mógłby się chwalić. Ale łaska i wiara zupełnie eliminują ludzkie chełpienie się. Wiara względem Boga i tego, co On zrobił przez Chrystusa Jezusa, jest jedynym sposobem na przyjęcie Jego darmowego daru zbawienia. Zbawienie z łaski przynosi chwałę Bogu. Gdybyśmy mogli po części bądź całkowicie zbawić sami siebie, moglibyśmy przypisać zasługi sobie. Ale nie w tym rzecz. Cała chwała należy się Bogu.