14 czerwca

14 czerwca 

CUDOWNA ŁASKA

Ewangelia Jana 8:4-5: Powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz?

EWANGELIA JANA 8:1-11

Było to najprawdopodobniej największe pokuszenie, z jakim kiedykolwiek zwrócili się do Jezusa uczeni w Piśmie i faryzeusze. Duża popularność, jaką cieszył się Jezus pośród ludzi, była związana z przykładami i nauczaniem, których używał ukazując Bożą łaskę oraz przebaczenie względem grzeszników. Nauczanie to było przyjmowane z entuzjazmem przez ludzi, którzy wcześniej spotykali się jedynie z surowym, legalistycznym i osądzającym obrazem Boga.

Uczeni w Piśmie i faryzeusze często próbowali ukazywać Jezusa nie tylko jako akceptującego grzech lecz wręcz grzesznika, m.in. z powodu Jego relacji z grzesznikami oraz usługiwania im, co stanowiło pogwałcenie Zżydowskich tradycji, takich jak Szabat. Jednakże Jezus z powodzeniem obracał każdy atak w zwycięstwo ze względu na łaskę i miłosierdzie.

Tym razem, Żydom wydawało się, że wreszcie „przyparli Go do muru”. Gdyby Jezus trzymał się Swojego nauczania na temat przebaczenia i odmówił ukamienowania kobiety, wówczas oznaczałoby to, że stoi w jawnym buncie względem prawa Mojżesza. To dałoby Żydom prawną podstawę, by to Jego zabić. Z drugiej strony, gdyby Jezus współuczestniczył w ukamienowaniu kobiety zgodnie z prawem, ludzie opuściliby Go. Wyglądało na to, że został przez nich zapędzony w kozi róg.

Jak zawsze, głupstwo Boże jest mędrsze od ludzi. Jezus stanął na wysokości zadania. Nie zaakceptował On grzechu ani nie pogwałcił prawa Mojżesza. Po prostu powiedział, aby ci którzy są bez grzechu, pierwsi rzucili w kobietę kamień. W momencie, kiedy Duch Święty zaczął przekonywać ich o własnym grzechu, wszyscy musieli odejść. Stąd też nie mogli oskarżyć Jezusa, że jej nie ukamienował. Jego postępowanie zostało usprawiedliwione, ponieważ poruszał się On w łasce. Pomyśl dzisiaj o Bożej łasce.