15 września – WIARA JEST MIĘŚNIEM

15 września  

WIARA JEST MIĘŚNIEM

Ewangelia Mateusza 21:26 – Jeśli zaś powiemy, że od ludzi – boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka.

EWANGELIA MATEUSZA 21:23-27

Księga Przypowieści 29:25 mówi, że „Strach przed człowiekiem zastawia sidła, ale kto ufa Panu, będzie bezpieczny”. Faryzeusze szukali sposobu, aby złapać Jezusa za słowo, ale nie mogli, ponieważ On był bezpieczny bo ufał Panu. Jezusowi było łatwo „odwrócić sytuację” i złapać ich w sidła, ponieważ oni bali się ludzi (Ewangelia Jana 5:44).

Jezus już wcześniej pokazał, że ich uczynki były wykonywane tylko po to, by ludzie je widzieli (Ewangelia Mateusza 6:5). Oni nie chcieli tak naprawdę podobać się Bogu, ale wykonywali swoje religijne uczynki dla ludzkiej chwały. Zupełnie daremne jest, aby ktoś, kto jest związany strachem przed ludźmi, próbował zastraszyć człowieka, którego zaufanie jest złożone całkowicie w Bogu.

Kiedy Dawid walczył z Goliatem (1 Księga Samuela 17), wszyscy drwili z niego, ponieważ wierzył, że może zwyciężyć. Goliat był olbrzymem, a on był tylko małym chłopcem. Ale w swojej obronie Dawid powiedział coś bardzo ważnego. W 1 Księdze Samuela 17:34-37 Dawid pokazuje, że to nie jest jego pierwszy raz, kiedy polega na Bogu w kwestii zwycięstwa przeciwko czemuś większemu niż on sam. On już zabił lwa i niedźwiedzia gołymi rękami. On WIEDZIAŁ, że z Bożą pomocą może pokonać Goliata. Wiara musi zostać wyrobiona tak, jak mięsień. Ci, którzy czekają z treningiem na dzień pojedynku, przegrają. To nie działa w ten sposób ani naturalnie ani duchowo.

O co chodzi w życiu? Jaki jest cel czyjejś egzystencji? Co trzeba zdobyć w życiu? Po co ludzie żyją? Kiedy powiemy „ten i ten” jest moim życiem, mamy na myśli, że cała nasza uwaga, nasze skupienie, cel naszego życia, jest skierowany na i obraca się wokół tej osoby. W podobny sposób musimy być zupełnie pochłonięci Chrystusem i Jego życiem. Prawdziwe życie można znaleźć tylko w Chrystusie. Nie ma go w prestiżu, fortunie, sławie czy dobrach, ale tylko w jednym, który jest życiem – Jezusie Chrystusie.