14 września – WYBACZANIE INNYM JEST DLA NASZEJ KORZYŚCI

14 września  

WYBACZANIE INNYM JEST DLA NASZEJ KORZYŚCI

Ewangelia Marka 11:25 – A gdy stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia.

EWANGELIA MATEUSZA 21:20-22; EWANGELIA MARKA 11:20-26

Tak, jak istnieją warunki w kwestii wiary i przyjmowania, tak samo istnieją ograniczenia dotyczące przyjmowania odpowiedzi na modlitwę. Nieprzebaczenie w naszych sercach powstrzyma nasze modlitwy przed odpowiedzią.

Powinniśmy przebaczać innym tak szybko, jak krótko trwa podjęcie decyzji o modlitwie. Greckie słowo „kiedy” oznacza „kiedykolwiek, jak tylko, kiedy”. Kiedy stoimy modląc się, musimy przebaczyć, jeśli mamy cokolwiek („najmniejsza część; w ogóle”) przeciwko komuś.

Kiedy jesteśmy zgorszeni albo zranieni, zwykle czujemy się usprawiedliwieni żywiąc urazę.

Prawo Starego Testamentu wyraża to, mówiąc: „Oko za oko, ząb za ząb” (Księga Wyjścia 21:23-25). Dopóki przewinienie nie było spłacone, nie czuliśmy się wolni do wybaczenia. Jednak Bóg rozwiązał kwestię ludzkich przewinień przez umieszczenie grzechu na doskonałym Zbawicielu, który został osądzony w miejsce każdego grzesznika który kiedykolwiek istniał. Wymaganie, żeby inni zasłużyli na nasze przebaczenie, nie jest w stylu Chrystusa. Jezus umarł za każdy ludzki grzech, roztaczając przebaczenie na nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, i my powinniśmy postąpić tak samo.

Wątpliwe jest, że osoba, która odmawia przebaczenia, sama doświadczyła przebaczenia. To jest podobne do sługi, o którym mówił Jezus w Ewangelii Mateusza 18:23-25. Przebaczono mu dług ponad 3 000 000 000 dolarów, a jednak on odmówił przebaczenia swojemu współsłudze, który był mu dłużny 3 000 dolarów. Przebaczenie, które przyjęliśmy od Pana, jest nieskończenie większe niż jakiekolwiek przebaczenie, o które kiedykolwiek zostaniemy poproszeni. Darmo wybaczaj, jak i tobie przebaczono.