22 marca

22 marca

JEZUS DZIELIŁ CHWAŁĘ SWEGO OJCA

Ewangelia Jana 5:18 – Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

EWANGELIA JANA 5:16-27

Kiedy żydowscy zwierzchnicy usłyszeli Jezusa nazywającego Boga „swoim Ojcem”, natychmiast zrozumieli, że Jezus rościł sobie prawo do boskości w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. To twierdzenie było albo bluźnierstwem, które było karane śmiercią, albo Jezus był tym, za kogo się podawał.

Jezus nigdy nie utożsamiał się ze swoimi uczniami używając zaimka w liczbie mnogiej „nasz” Ojciec. Zawsze używał pojedynczego „mój” Ojciec, ponieważ Jego związek z Ojcem był jedyny w swoim rodzaju i odwieczny, podczas gdy ich istniał dzięki łasce i odrodzeniu.

Powinniśmy starannie rozważać Bożą koncepcję tego, kim On sam jest. Pan powiedział: „Ja jestem z wysoka” (Ewangelia Jana 8:23); „Zanim Abraham był, JA JESTEM” (Ewangelia Jana 8:58); „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Ewangelia Jana 10:30); „Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca” (Ewangelia Jana 14:9); oraz  „Ja nie jestem ze świata” (Ewangelia Jana 17:16). Ogłaszał również swoje odwieczne życie i to, że dzieli chwałę z Ojcem (Ewangelia Jana 6:62; 17:5).

Nie możemy jedynie czcić Jezusa, ale powinniśmy uczcić Go tak, jak czcimy Ojca (w taki sam sposób). To właśnie odróżnia prawdziwe chrześcijaństwo od religii świata. Większość religii czci Jezusa jako wielkiego człowieka (np. Islam, Kościół Zjednoczenia, Świadkowie Jehowy itp.), ale są wściekle przeciwni czynieniu Jezusa równym z Wszechmocnym Bogiem (1 List Jana 2:23). Imiona i tytuły dawane Jezusowi w Ewangelii Jana jasno przedstawiają Jezusa jako równego z Bogiem. On jest wszystkim, czego potrzebujesz.