23 marca

23 marca

ZADOWALAĆ BOGA ALBO LUDZI

Ewangelia Jana 5:43-44 – Przyszedłem w imieniu mego Ojca, a nie przyjmujecie mnie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga?

EWANGELIA JANA 5:28-47

Odnosi się to do faktu, że Jezus przyszedł w mocy i autorytecie Swego Ojca, aby wskazać ludziom na Boga Ojca. Jezus istniał w postaci Bożej, zanim pojawił się na ziemi i był równy Bogu. Jednak uniżył samego siebie i stał się sługą będąc tu na ziemi (List do Filipian 2:6-8).

Jezus nie przyszedł promować samego siebie, ale aby dać swoje życie po to, żeby zapewnić nam dostęp do Ojca (Ewangelia Jana 14:6). Tak samo Duch Święty nie wynosi samego siebie, ale wskazuje wszystkim Jezusa. Jezus przyszedł cicho i pokornie, całkowicie poddany, szukając tylko zadowolenia Ojca.

To całkowicie odmienne od tego, co tak zwani „wielcy” ludzie pokazują swoją osobą. Rzymski cezar z czasów Jezusa ogłosił samego siebie bogiem i zażądał oddania mu czci. Pomniejsi przywódcy rządzili wywyższając siebie ponad ludźmi, którymi rządzili, ale Jezus pokazał nam, że: „lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu” (Ewangelia Mateusza 20:26-28).

Jeśli troszczymy się o to, co myślą o nas ludzie, próbując zyskać ich aprobatę (lub szacunek), nigdy nie staniemy w wierze za czymś, co może być skrytykowane. Ta jedna rzecz, najprawdopodobniej bardziej niż cokolwiek innego, zatrzymała wielu ludzi przez przyjęciem od Boga. Nie możesz w tym samym czasie zadowolić ludzi i Boga. Powierz wszystko Jemu, każdą myśl, słowo i czyn.