Bezwysiłkowa zmiana

Czy wiesz, że Bóg ma dla ciebie więcej niż to, czego doświadczasz? Jeśli jesteś jak większość chrześcijan, których spotkałem, odpowiedziałeś „tak”.

Powód jest taki, że nikt z nas nie osiągnął swojego pełnego potencjału. Wszyscy musimy nadal podążać za tym, co Boże. Ewangelia Jana 10:10 mówi: „Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości” (podkreślenie moje). Niektóre tłumaczenia mówią o życiu „w jego pełni”.

Jednak przeciętni chrześcijanie żyją znacznie poniżej tego, co Bóg dla nich zamierzył i nie wiedzą jak przejść z miejsca, w którym są, do miejsca, w którym powinni być. Zamiast tego spędzają dużo czasu na modlitwie, poście i błaganiu Boga o zmianę. Czekają, aż On coś zrobi.

To nie jest sposób, w jaki Pismo Święte uczy nas, jak się zmieniać. Bóg ma system zmiany i w odróżnieniu od systemu światowego, powinien on być bezwysiłkowy.

Ludzie słysząc określenie „bezwysiłkowa zmiana” myślą, że jest to niemożliwe. „U Boga wszystko jest możliwe” (Ewangelia Mateusza 19:26). Wielu wierzy, że zmiana musi być traumatyczna i bolesna. Jednak Ewangelia Marka 4 pokazuje nam, że ziarno nie musi się męczyć ani stękać, aby się zmienić i wydać owoc. To jest natura ziarna, aby wyrosło na drzewo i wydało owoc. W ten sam sposób Słowo Boże zmieni nasze życie na lepsze, bez wysiłku. Naturą Słowa Bożego jest powodowanie w nas zmian.

Wersety, których Bóg użył, aby zmienić moje życie w 1968 roku, to List do Rzymian 12:1-2 (podkreślenie moje):

Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Zwróć uwagę, że werset 2 w szczególności mówi: „I nie upodabniajcie się do tego świata”. Słowo upodabniać oznacza być wlanym w formę czegoś. Życie jest jak piec, a twoje doświadczenia będą miały na ciebie wpływ. Roztopią cię, ale to ty możesz wybrać formę, w którą się wciśniesz. Te same rzeczy mogą przytrafić się dwom różnym ludziom, a jednak jeden z nich może wybrać, by stać się lepszym, podczas gdy drugi wybierze zgorzknienie.

Podczas tej pandemii COVID widziałem ludzi, którzy reagowali absolutnym przerażeniem i strachem. Oparli swoje życie na strachu przed wirusem, z którego większość ludzi zdrowieje. To smutne, że wielu chrześcijan jest tak samo przerażonych i przygnębionych jak ci, którzy nie znają Pana. Powinna być różnica.

Strach przed śmiercią wprowadza ludzi w niewolę, ale Słowo Boże może zmienić ten strach w wiarę. List do Hebrajczyków 2:15 mówi, że Jezus przyszedł, „aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli”. Niestety, nasze społeczeństwo stało się bardzo świeckie. Bóg został usunięty z myślenia większości ludzi do tego stopnia, że są oni przerażeni śmiercią, ponieważ myślą, że to życie jest wszystkim, co jest.

Bóg nie stworzył nas, abyśmy tacy byli. Musimy się zmienić i zacząć żyć pełnią życia, jak powiedział Jezus w Ewangelii Jana 10:10.

Nie powinniśmy się bać, ponieważ wiemy, że „doskonała miłość usuwa lęk” (1 List Jana 4:18). Powinniśmy chodzić w zdrowiu, ponieważ wiemy, że przez Jezusa zostaliśmy uzdrowieni (1 List Piotra 2:24). Mamy obietnice, że żadna plaga nie zbliży się do naszego mieszkania i że Bóg da swoim aniołom pieczę nad nami (Psalm 91:10-11).

Jeśli jesteś chrześcijaninem, powinieneś żyć na wyższym poziomie niż ludzie, którzy nie znają Pana. Nie powinieneś upodabniać się do tego świata, ale „przemienić się przez odnowienie swojego umysłu” (List do Rzymian 12:2).

Użyte tu słowo „przemienić się” to greckie słowo metamorphoo. To właśnie od niego pochodzi słowo metamorfoza, które opisuje proces, w którym gąsienica tworzy kokon, a następnie wychodzi z niego jako piękny motyl.

Aby zmienić się z czegoś, co jest związane z ziemią (i często brzydkie i nieprzyjemne) w coś pięknego, co wzbija się w powietrze, musisz odnowić swój umysł. Przemiana – metamorfoza – dokonuje się przez odnowienie umysłu przez Słowo Boże. Oznacza to, że Słowo Boże zaczyna dominować w twoim myśleniu.

Dla wielu ludzi brzmi to zbyt prosto. Jednak nie zmienisz się, dopóki nie zmienisz swojego sposobu myślenia, ponieważ nie możesz wznieść się ponad swoje myśli. Większość ludzi szuka zmiany z zewnątrz. Ale zmiana zaczyna się w twoim sercu poprzez odnowienie twojego umysłu. Ona nie przychodzi z zewnątrz. Przychodzi z wnętrza na zewnątrz.

Księga Przysłów 23:7 mówi: „Bo jak myśli w swym sercu, taki on jest”. Twoje życie zmierza w kierunku, w którym podążają twoje dominujące myśli.

Jeżeli czekasz na Boga, aby zrobił coś, co zmieni twoje okoliczności, to piłka jest po twojej stronie. Bóg czeka na ciebie. On ma dla ciebie więcej i dotarcie tam nie musi być dla ciebie traumatyczne. Możesz zmienić się bez wysiłku.

Więcej na ten temat dzielę się w moim nauczaniu Bezwysiłkowa zmiana. Zawiera ono jedne z najbardziej przemieniających, fundamentalnych rzeczy, jakie Bóg kiedykolwiek mi powiedział. Mogę szczerze powiedzieć, że każda dobra rzecz, którą Bóg uczynił w moim życiu, wydarzyła się z powodu tych prawd. Nauczanie to jest dostępne jako książka w języku polskim do kupienia na naszej stronie internetowej www.zyciesozo.com/sklep

To nauczanie pomoże ci przejść z miejsca, w którym jesteś do miejsca, w którym Bóg chce, abyś był – bez wysiłku.

Kochamy cię

Andrew i Jamie