Wtedy będziecie moimi uczniami

Wielu ludzi nie pozwala Biblii wejść w drogę temu, w co wierzą. Jeśli jesteś jak większość chrześcijan, to wierzysz w Jezusa, ale zaszufladkowałeś swoją wiarę tak, że biblijne wierzenia tylko w niewielkim stopniu wpływają na inne obszary twojego życia. To zmaganie dotyczy także gorącego tematu – aborcji.

Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. 
Psalm 139:14-16

Ten fragment mówi, że Bóg znał nas już w łonach naszych matek. On widział nas jako osobę, jeszcze zanim zostaliśmy całkowicie ukształtowani, a przed naszymi narodzinami już miał plany dla naszego życia. Jeśli Biblia mówi tak o nienarodzonym człowieku, to jak chrześcijanie mogą twierdzić, że podążają za Jezusem i jednocześnie wierzą, że zakończenie/przerwanie nienarodzonego życia jest w porządku? To oznacza, że nie zostali nauczeni przestrzegania wszystkich rzeczy, o jakich mówi Pismo Święte.

Jezus nakazał:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc jew imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. 
Ewangelia Mateusza 28:19-20

W zasadzie kościół nie czyni uczniami. Tak właściwie jego celem jest „Niech ludzie narodzą się na nowo i upewnijmy się, że idą do nieba. Reszta jakoś się uda”. Ten sposób funkcjonowania kościołów spowodował problemy, ponieważ ludzie nie są nauczani przestrzegania wszystkiego, co Jezus nakazał. Jest puste miejsce w społeczeństwie, gdzie chrześcijanie powinni zabrać głos. Kiedy chodzi o społeczne i moralne kwestie, wielu chrześcijan milczy a nawet przeciwstawia się temu, co mówi Biblia. Oni wyznają wiarę w Pana, ale nie są uczniami. To może brzmieć dla ciebie szokująco, ale popatrz na to, jak Jezus odpowiadał ludziom, którzy pokładali wiarę tylko w Nim.

Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. 
Ewangelia Łukasza 8:31

Nie wystarczy zostać zbawionym, aby tylko nie pójść do piekła. Tu nie chodzi o polisę ubezpieczeniową. Jeśli zamierzasz być Jego uczniem, musisz trwać w słowie Jezusa. To powinien być cel każdego chrześcijanina! A jednak to zadziwiające, jak wielu ludzi tego nie rozumie. Uważają, że Biblia nie powinna wpływać na to, co myślą o ekonomii, kwestiach rasowych, o małżeństwie czy o zdrowiu. Kiedy ktoś taki jak ja zabiera głos i mówi tak jak powinien, większość powie: „Zobacz, teraz się wtrącasz. Powinieneś pozostać przy głoszeniu Słowa i przestać wchodzić w politykę i problemy społeczne”. Ale ja głoszę Słowo! To nie ja dokonuję inwazji na arenie społeczno – politycznej. To te kwestie naruszają to, co Biblia ma do powiedzenia. Słowo Boże zawiera instrukcje dla każdego obszaru naszego życia.

Jeśli my nie opowiemy się za tym, co mówi Biblia, niewierzący – którzy nie mają biblijnego spojrzenia na świat – będą tymi, którzy ustalą zasady, określą co możemy powiedzieć, a czego nie oraz co możemy robić, a czego nie. To już się dzieje i wielu chrześcijan po prostu to zaakceptowało. Odsunęli się od słów Jezusa. Nie wiedzą, co Słowo Boże mówi na temat tych wszystkich rzeczy.

Możesz kochać Boga i być liberalny w swoich poglądach społecznych, ale nie możesz kochać Słowa Bożego i takim pozostać. Jesteś prawdziwie narodzony na nowo, kochasz Boga i zmierzasz do nieba, ale nadal trzymasz się poglądów, które są całkowicie przeciwne temu, co mówi Słowo Boże. Jest to spowodowane tym, że nie zostałeś nauczony „przestrzegania wszystkiego” (Ewangelia Mateusza 28:20). Jeśli masz być uczniem Jezusa, nie możesz przestrzegać tylko tego, co ci się podoba. Jeśli twoja postawa, twoja doktryna albo twój sposób patrzenia na świat nie zgadza się ze Słowem Bożym, to musisz to zmienić, zamiast zmieniać Słowo Boże. To jest wielkie!

Możesz być wierzącym jak ci, do których Jezus mówił w Ewangelii Jana 8, ale nadal nie trwać w Jego Słowie. Możesz trzymać się niebiblijnych poglądów odnośnie początku stworzenia, homoseksualizmu lub aborcji. „Amen” czy „O jej”? Nie mówię tego, aby cię potępić, ale musisz uświadomić sobie, że nie możesz ciągle tak robić i nadal nazywać siebie uczniem.

Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz jest niepewny tego o czym mówię, skorzystaj dzisiaj z mojej oferty Choose Life! Zawiera ona broszurę Observing All Things oraz Choose Life! Interviews and Testimonies na nośniku USB, które zawierają prawdziwe historie ludzi, którzy przetrwali aborcję. Nie będę próbował zmuszać cię do zmiany. Nie mogę tego zrobić. Tylko Duch Święty może przynieść zmianę w życiu człowieka, ale myślę, że to nauczanie naprawdę ci pomoże – a także społeczeństwu jako całości, więc zachęcam cię, abyś je zdobył. Możesz je zamówić przez stronę internetową awmi.net, dzwoniąc na Helpline pod numer 719-635-1111.

Dziękuję, że dołączyłeś do Jamie i mnie w rozprzestrzenianiu Bożej bezwarunkowej miłości i łaski w USA i na świecie. Życie jest ratowane przez Ewangelię, która ma moc by przemieniać.

Kochamy cię,
Andrew & Jamie