02 grudnia

  

RELIGIJNA PYCHA PRZYNOSI NIEZGODĘ

Ewangelia Marka 15:10 – Wiedział bowiem, że naczelni kapłani wydali go z zawiści.

EWANGELIA MARKA 15:10

Żydzi byli narodem wybranym przez Boga i dlatego też byli przedstawicielami Boga na ziemi. Pomimo tego, kłamali i skazali niewinnego człowieka na śmierć. Piłat widział, że tak naprawdę chcieli śmierci Jezusa z zazdrości. Cała ich religijność była na pokaz i byli niezadowoleni, że Jezus miał więcej uznania niż oni. Jeśli ci Żydzi pomyśleliby, jakie w tym momencie dają świadectwo, nawet oni wiedzieliby, że ich działania nie były inspirowane przez Boga.

Powinniśmy pamiętać, że jesteśmy przedstawicielami Boga na ziemi, lub jak powiedział Paweł: „Jesteśmy listem (…) znanym i czytanym przez wszystkich ludzi” (2 List do Koryntian 3:2). Osądzając nasze działania w świetle tego, „jakie świadectwo dają one innym”, pomoże to nam osądzić, czy jesteśmy prowadzeni przez Boga.

Arcykapłani oszukali siebie i innych pobożnych ludzi wierząc, że skazują Jezusa z Bożych powodów, ale nawet niewierzący będący u władzy Piłat, widział ich zakłamanie. Religijne zniewolenie zaślepia ludzi na prawdę bardziej niż grzech.

Ci przywódcy chcieli zatrzymać swoją władzę i autorytet, więc walczyli przeciwko władzy i autorytetowi Jezusa. Tak jest i dzisiaj. Ludzie używają różnych nauk, aby ukryć prawdziwy problem. Prawdą jest, że „spór powstaje tylko dzięki pysze” (Księga Przysłów 13:10). Ci ludzie, którzy kochają mieć pierwszeństwo i chcą dominować (3 List Jana 1:9), są zazwyczaj tymi, którzy wszczynają prześladowania.