06 grudnia – NA CZYM SKUPIASZ SWOJĄ UWAGĘ

06 grudnia  

NA CZYM SKUPIASZ SWOJĄ UWAGĘ

Ewangelia Mateusza 27:4 – Mówiąc: Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. A oni powiedzieli: Cóż nam do tego? To twoja sprawa.

EWANGELIA MATEUSZA 27:4

Judasz nic nie obchodził Żydów, którzy szukali u niego przychylności, aby uzyskać jego współpracę w aresztowaniu Jezusa.

Po prostu go wykorzystali. Zły, egoistyczny tłum może ci schlebiać tak długo, jak może cię użyć, ale możesz być pewny, że kiedy nic już nie masz do zaoferowania, zostawi cię tak, jak arcykapłani zrobili  to z Judaszem.

Wąż nie przyszedł do Ewy w Ogrodzie grożąc jej, że ją ukąsi, jeśli nie spróbuje zakazanego owocu. Zamiast tego wąż przyszedł z podstępem, prezentując siebie jako tego, który jest zatroskany o jej dobro. Największą bronią Szatana jest zwiedzenie.

Tak samo, jak sukces piłkarza, boksera czy żołnierza zależy częściowo od tego, jak dobrze zna swojego przeciwnika, tak samo wierzącemu nie wolno nie znać szatańskich metod. Jezus odarł Szatana z całej jego władzy (Ewangelia Mateusza 28:18). Mocą, jakiej obecnie Szatan używa przeciwko nam, jest zwiedzenie. Ci, Którzy przypisują mu inną moc, już padli ofiarą jednego z jego kłamstw. Szatan oszukuje nas i wykorzystuje naszą własną moc i władzę przeciwko nam. To, co czyni zwiedzenie śmiertelnie groźnym, jest to, że ci, którzy są oszukiwani, nie wiedzą o tym. Kiedy w końcu zrozumieją, że zostali zwiedzeni, przestają być zwiedzeni.

Najlepszą bronią przeciwko Szatanowi jest tak być skoncentrowanym na Bogu, aby nie pozwolić Szatanowi na działanie poprzez skupianie się na nim. Ludzie, którzy są bardzo skupieni na obecności diabła, są na nim skupieni kosztem skupiania się na Bożej obecności. Dawid powiedział: „Jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, Ty Boże tam też jesteś” (Psalm 139:8). Za każdym razem, kiedy opresja szatańska jest obecna, Boża obecność też tam jest (List do Hebrajczyków 13:5). Jest to kwestia tego, na kim lub na czym się skupiamy. Skupienie się na diable jest jego sztuczką. Wybierz tak, aby skupić swoją uwagę na Bogu.