29 listopada

29 listopada  

JEZUS – IMIĘ PONAD WSZELKIE IMIONA

Ewangelia Łukasza 23:9 – I zadawał mu wiele pytań, lecz on mu nic nie odpowiedział.

EWANGELIA ŁUKASZA 23:9

Nie tylko to, że Jezus nie bronił Sam Siebie świadczy o Jego pokorze; Jego pokorną naturę pokazuje także to, że powstrzymał się przed wylaniem Swojego gniewu na człowieka, który bez skrupułów zabił Jego przyjaciela, który był największym z proroków Starego Testamentu (Ewangelia Mateusza 11:11).

Ze względu na pokorę Chrystusa i Jego posłuszeństwo Ojcu, Bóg dał Mu imię, które jest ponad wszelkim imieniem w niebie, na ziemi i pod ziemią. Nie ma wyjątków dla nikogo i dla niczego, żeby nie być pod panowaniem Jezusa. On jest Panem WSZYSTKIEGO.

Jezus został wywyższony nie tylko ponad wszelką „istotę”, która posiada imię, ale także ponad to wszystko, co może zostać nazwane. Jeśli możesz coś nazwać, Jezus jest ponad tym czymś. Choroba, ubóstwo, depresja, gniew – wszystko musi zgiąć swoje kolano ze względu na panowanie Jezusa.

Każde ludzkie, anielskie i demoniczne kolano pokłoni się i wyzna, że Jezus jest Panem. Ci, którzy zaprzeczali Jego istnieniu pokłonią się w czci. Ci, którzy całe swoje życie spędzili w buncie przeciwko Jego autorytetowi, pokłonią się w końcu w poddaństwie.

Każda istota ze wszystkich wieków ostatecznie pokłoni się i uwielbi Jezusa. Jeśli zegniemy nasze kolana pod Jego panowaniem teraz, będziemy się cieszyć wspaniałym życiem tutaj, na ziemi, a w wieczności będziemy się cieszyć Jego błogosławieństwem. Ci, którzy odmówili należnego Mu i prawowitego panowania nad swoim życiem, będą za to cierpieć zarówno w tym życiu oraz w przyszłym. I tak będą musieli zgiąć swoje kolano przed Jego autorytetem, więc nie mają nic do zyskania, a wszystko do stracenia, jeśli odmówią, aby uczynić Jezusa Panem swojego życia.