DZIESIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD POBOŻNEGO PRZYWÓDZTWA

Przywództwo to popularny temat nauczania, o który często byłem proszony, ale niechętnie to robiłem. Może to zabrzmieć dziwnie z ust kogoś, kto jest postrzegany jako przywódca, ale pozwól mi to wyjaśnić. W moich oczach bycie pobożnym przywódcą polega na podążaniu za Panem i pielęgnowaniu silnej relacji z Nim. Tak więc, chociaż jestem przywódcą, nigdy nie szukałem ról przywódczych ani mentorów w tej dziedzinie. Jeszcze dwa lata temu nigdy nawet nie uczestniczyłem w konferencji na temat przywództwa.

Mimo to obecnie kieruję globalnym zespołem ponad 1100 pracowników i nadzoruję ponad pięćdziesiąt kampusów Charis Bible College, a także światowe transmisje w wielu językach. Moje książki zostały przetłumaczone na prawie czterdzieści języków i są dystrybuowane na całym świecie. Tak więc znalazłem się na pozycji przywódczej bez aktywnego dążenia do niej. Kiedy zapytałem Pana, dlaczego tak się dzieje, pokazał mi, że ponieważ moje pragnienia skupiały się na Nim, prowadził mnie i pokazał, jakie kroki powinienem podjąć. Kiedy decydujesz się podążać za Panem, automatycznie stajesz się dobrym przywódcą.

Wiesz, miałem wielu ludzi, którzy przychodzili i pomagali mi w służbie i była jedna osoba, która zrobiła wiele dobrych rzeczy, ale była jak walec parowy i skrzywdziła wielu ludzi. To nie jest pobożne przywództwo, więc musiałem go zwolnić. Jest wielu ludzi, którzy uczą się zasad przywództwa od świata, ale powiem ci, że Jezus powiedział: „Ale kto z was jest największy, będzie waszym sługą” (Mt 23:11) – i zademonstrował to poprzez sposób, w jaki nam służy i oddał za nas swoje życie.

Sporządziłem listę tego, co uznaję za dziesięć najważniejszych zasad pobożnego przywództwa i ułożyłem je w określonej kolejności, ponieważ uważam, że kolejność jest istotna. Przechodząc przez te kluczowe elementy krok po kroku, zyskasz pełniejsze zrozumienie tego, co oznacza bycie pobożnym przywódcą.

Relacja z Panem

Najważniejszą cechą jest relacja z Panem. Wierzę, że bliska relacja z Bogiem tworzy pobożne przywództwo. Powinniśmy oczekiwać, że ludzie będą podążać za nami tylko wtedy, gdy my podążamy za Jezusem Chrystusem. Paweł powiedział w 1 Liście do Koryntian 11:1 – „Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa”. Zasadniczo mówił to samo, co ja próbuję powiedzieć, a mianowicie, że najlepsi przywódcy są również dobrymi naśladowcami. A jeśli nie jesteś dobrym naśladowcą – jeśli nie masz bliskiej relacji z Bogiem i nie jesteś prowadzony przez Boga – będziesz złym przywódcą lub poprowadzisz ludzi w złym kierunku.

Dla mnie wszystko sprowadza się do jednej rzeczy: jeśli masz dobrą relację z Panem i słuchasz Go, On powie ci wszystko, co musisz zrobić. Powie ci, gdzie powinieneś iść, kiedy powinieneś skręcić, kogo powinieneś wyznaczyć i wszystko inne. Zasadniczo wszystko pochodzi z relacji z Panem. To jest pierwszy krok.

Pokora

Drugim atrybutem niezbędnym do bogobojnego przywództwa jest pokora, która również wypływa z bliskości z Panem. Pokora w prawdziwej relacji z Bogiem oznacza, że nie ty kierujesz swoim życiem. Oznacza to, że oddałeś swoje życie Panu jako żywą ofiarę (Rz 12:1).

Narodziłem się na nowo w wieku ośmiu lat i byłem prawdziwie zbawiony, ale stałem się jak religijny faryzeusz. Mój kościół nauczał, że stopień, w jakim Bóg porusza się w twoim życiu, jest bezpośrednio związany z tym, jak dobrze żyjesz. Prowadziłem więc surowe życie. Jednak 23 marca 1968 roku miałem spotkanie z Bogiem, które zmieniło moje życie. W chwili, gdy pokazał mi swoją świętość i moją względną niegodność, straciłem wiatr w żaglach. To doświadczenie z Panem zrodziło we mnie prawdziwą pokorę.

Z pewnością nikt z nas nie osiągnął w tym doskonałości, ale Bóg bardzo szybko odwrócił moją uwagę od siebie. W Księdze Izajasza 42:8 Bóg powiedział o Synu: „Ja, PAN, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu”. Bóg nie odda swojej chwały nikomu poza Jezusem. Tak więc, jeśli jesteś w służbie, aby się wywyższać, w rzeczywistości skończy się na tym, że Bóg będzie walczył przeciwko tobie, a to nie zadziała.

Kiedy jednak stawiasz Boga i innych ludzi ponad sobą, nie będziesz zestresowany ani wypalony. Jeśli naprawdę spędzasz czas w obecności Pana, gwarantuję, że powstrzyma cię to od działania w dumie, która jest największą ingerencją szatana w twoje życie. Wiem, że to mocne stwierdzenie, ale szczerze wierzę, że depresja, zmartwienia, troska, strach – wszystko to jest przejawem tego, że przejmujesz kontrolę i robisz rzeczy na własną rękę, zamiast zrzucić swoją troskę na Pana (1 Pt 5:7).

Charakter i uczciwość

Trzecią kluczową cechą pobożnego przywództwa jest charakter i uczciwość. Jeśli naprawdę postawiłeś Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, to wytworzy to w tobie charakter i uczciwość. Gdybym miał okazję kłamać, oszukiwać, kraść lub robić cokolwiek innego, co jest sprzeczne z Bogiem, nigdy nie pomyślałbym: Panie, czy to zrobię? Nie ma wątpliwości, ponieważ już kilkadziesiąt lat temu zdecydowałem, że nie pójdę w tym kierunku. Postrzegam to jako prosty sposób na wyeliminowanie wszystkich najgorszych scenariuszy z każdej dziedziny mojego życia, w tym z roli przywódcy.

Kiedy stawiasz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, nie będzie żadnego zmagania się z takimi rzeczami – ponieważ to On kieruje twoim życiem. To automatycznie rodzi charakter i uczciwość. Nie musisz o nie zabiegać; są one po prostu produktem ubocznym relacji z Bogiem. Szatan nie może kusić cię rzeczami tego świata, ponieważ cię to nie obchodzi. Ja właśnie tak żyję. Nie dążę do niczego poza Bogiem.

Jeśli Pan jest numerem jeden w twoim życiu i nie wywyższasz się, gwarantuję, że Bóg przemówi do ciebie i poprowadzi cię tam, gdzie powinieneś się udać. A Boże plany są wielkie. Bóg chce dotrzeć do ludzi. Bóg jest tym, który powołał każdego człowieka do życia. On ma cel dla twojego życia i uczyni je lepszym, niż kiedykolwiek mógłbyś sobie wymarzyć. Ale to wszystko wypływa z relacji z Panem. Księga Przysłów 3:5 mówi, by „zaufać Panu z całego serca i nie polegać na własnym rozumie”. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to nie kierować własnym życiem, ale być żywą ofiarą.

W tym artykule nie będę w stanie omówić wszystkich dziesięciu najważniejszych elementów pobożnego przywództwa, ale w moim pełnym nauczaniu dokładniej omówię te trzy i pozostałe siedem punktów. Naprawdę wierzę, że wzmocni to twoją relację z Panem i da ci wgląd w to, na czym polega prawdziwe pobożne przywództwo. Możesz zamówić to nauczanie na stronie awmi.net/leadership lub dzwoniąc na naszą infolinię pod numer 719-635-1111.

Kochamy cię!

Andrew & Jamie